Erasmus + Studia

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2022/23 dla studentów studiów, jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 01.03.2022 (wtorek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE5NmQxODEtM2M4NS00YTY4LWE5YjUtNjk2NTQ3NzllMWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 05.03.2022 do 16.03.2022. Tam też dostępna jest aktualna oferta wyjazdów.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

FILM INSTRUKTAŻOWY

Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (w tym informacje dot. formalności związanych z wyjazdem dla studentów zrekrutowanych):

ERASMUS +

Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2022/2023):

Informacja o egzaminach językowych:

Informacja o certyfikatach z języka angielskiego:

Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu językowego lub przepisać ocenę z egzaminów językowych na program Erasmus+ z 2 ostatnich lat, musi to zgłosić na adres: international.arch@pw.edu.pl do końca środy 23.03.2022

Oceny z certyfikatów językowych:

Lista studentów przystępujących do egzaminów językowych na program Erasmus+ 2021_22:

UWAGA: Studenci są uprawnieni tylko do 1 bezpłatnego egzaminu językowego. Za każdy kolejny opłata wynosi 99 PLN i powinna zostać wniesiona na konto SJO PW:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/

Informacja o egzaminie z języka angielskiego-dostęp do Moodle:

Wyniki rekrutacji na program Erasmus+ 2021/22 (wyjazd w roku ak. 2022/23):

Indeks kwalifikacja semestr
310830 Politecnico di Milano rok
290193 lista rezerwowa  
310838 Blekinge Institute of Technology lato
309874 Universidad de Alcala de Henares rok
296265 lista rezerwowa  
310888 niezakwalifikowana  
281978 Tampere University of Technology zima
296269 Chalmers University of Technology lato
310904 VIA University College zima
307593 lista rezerwowa  
309880 niezakwalifikowana  
315090 lista rezerwowa  
315095 Waterford Institute of Technology zima
315098 Blekinge Institute of Technology lato
309890 lista rezerwowa  
309893 Universita IUAV di Venezia lato
315112 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg zima
306087 Universidad Politecnica de Valencia zima
293576 Universita IUAV di Venezia zima
309896 Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine rok
275781 Kaunas University of Technology zima
271918 niezakwalifikowana  
315121 lista rezerwowa  
316263 lista rezerwowa  
293583 Budapest University of Technology and Economics lato
306768 lista rezerwowa  
296279 Katholieke Universiteit Leuven lato
309907 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" rok
315132 Universidad Politecnica de Cartagena rok
304715 niezakwalifikowana  
291183 niezakwalifikowana  
298169 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg rok
315141 Politecnico di Milano rok
309912 Polytechnic Institute of Bari rok
315161 OTH Regensburg; zima
309914 Universidad Politecnica de Valencia rok
323761 niezakwalifikowana  
306773 lista rezerwowa  
296288 Chalmers University of Technology lato
315166 VIA University College lato
263410 Politecnico di Torino zima
315169 Universidad Politecnica de Valencia rok
309020 niezakwalifikowana  
315171 Universidade Lusiada de Lisboa rok
306781 Technische Universität Darmstadt zima
282011 Istanbul Medipol University zima
315174 Kaunas University of Technology zima
309931 lista rezerwowa  
300631 Vysoke uceni technicke v Brne lato
309936 niezakwalifikowana  
257932 Istinye University lato
315194 niezakwalifikowana  
315191 niezakwalifikowana  
309951 Technische Universität München zima
309953 Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine rok
315198 Waterford Institute of Technology zima
291169 Vysoke uceni technicke v Brne zima
300634 Istinye University zima
296301 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne lato
291193 lista rezerwowa  
315256 VIA University College; zima
309957 VIA University College zima
315259 Universidade Lusiada de Lisboa lato
286561 Katholieke Universiteit Leuven zima
286562 Universidad Politécnica de Madrid zima
315266 Waterford Institute of Technology zima
315272 lista rezerwowa  
300642 rezygnacja  
306738 Technische Universität München zima
306740 Katholieke Universiteit Leuven zima
306748 lista rezerwowa  
296307 rezygnacja  
293609 Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover zima
306229 niezakwalifikowana  
309965 niezakwalifikowana  
301746 niezakwalifikowana  
315290 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" lato
315298 lista rezerwowa  
306754 niezakwalifikowana  
315300 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" rok
297187 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne rok
309970 niezakwalifikowana  
307638 lista rezerwowa  
268255 lista rezerwowa  
315306 lista rezerwowa  
309973 lista rezerwowa  
306763 niezakwalifikowana  
315310 lista rezerwowa  

Odwołania na piśmie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej można składać w dniach 11-20.04 na adres: international.arch@pw.edu.pl lub w pok. 20.