Stypendia, Pomoc Materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie

Kontakt: Dziekanat pok. 6 tel. (22)234 5548

Inne stypendia

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Więcej informacji: 

Zarządzenie Rektora PW (pdf, 99,76 kB)
Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Informacja NFZ (pdf, 219,62 kB)

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 Studenci PW mogą opłacać składkę roczną płatną jednorazowo wg wytycznych zawartych w Informacji o NNW

Aktualne informacje: 

Domy Studenckie PW

Kwaterunek – SSPW – ogólne informacje

Akcje Kwaterunkowe – SSPW – informacje o terminach i  przebiegu akcji kwaterunkowych

Informacje o opłatach za zakwaterowanie w domach studenckich PW:

Kredyty Studenckie

Informacje o kredytach studenckich: 

Kredyty studenckie - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zarządzenie Rektora PW z dnia 23.10.2020 w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu:

Zarządzenie nr 123 (pdf, 62,95 kB)

Obowiązkowe badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

W trakcie kształcenia na studiach - studenci PW podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim z zakresu medycyny pracy. Każdy student obowiązkowo powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku studiów. 

Bezpłatne badania, na podstawie otrzymanego z dziekanatu skierowania (pok. nr 6) można wykonać w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy:

Badania Uczniów/Studentów/Doktorantów - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (mwomp.pl)

 

Uwaga: Przychodnia Centermed nie wykonuje badań medycyny pracy.