Dyplom Prośrodowiskowy

Ogólnopolski konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

Zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu – świadomość tych zjawisk, które w znacznym stopniu są konsekwencją działań w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny - dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra. Mając powyższe na uwadze Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłasza drugą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy.  

Organizator

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

     

Partnerzy:

 

 

Nagrody:

 

   

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów roku 2023 do wzięcia udziału w konkursie i nadesłana swoich prac!

Marzeniem i ambicją organizatorów jest zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony zasobów przy zachowaniu najwyższej klasy walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań zarówno wśród studentów, kadry akademickiej jak i całego środowiska polskich architektów. 

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest to absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2023 roku. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach – prace inżynierskie i prace magisterskie.

 

Cele konkursu

 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych obronionych w minionym (20223) roku na wydziałach architektury w Polsce;
 • promocja i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście niekorzystnych zmian klimatu i ochrony zasobów przy zachowaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań;
 • propagowanie materiałów i technologii budowlanych charakteryzujących się niskim śladem węglowym i budownictwa efektywnego energetycznie;
 • upowszechnienie zasad implementacji gospodarki cyrkularnej w architekturze;
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań projektowych realizujących cele odpowiedzialnego kształtowania środowiska zbudowanego;
 • promocję prośrodowiskowych idei projektowych.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Procedura zgłoszeniowa zawarta jest w Regulaminie.

Dodatkowo prosimy o rejestracje w formularzu pod adresem:

https://forms.office.com/e/xRx69MaDSg

Kontakt do Organizatora: dyplom.eko.arch@pw.edu.pl

Ważne daty

 • Składanie (wysyłanie) Dokumentów Zgłoszeniowych jest możliwe od dnia 24 marca 2024 r. do dnia 21 kwietnia 2024 r. do godziny 24:00.
 • Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury nastąpi nie później niż 25 maja 2024 r.

Kryteria oceny

 • Atrakcyjność i wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
 • Trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych i adekwatność pomysłu do wyzwań kryzysu klimatycznego i założeń neutralności klimatycznej;
 • Innowacyjność i oryginalność pomysłów projektowych;
 • Czytelność przekazu i jakość prezentacji.

 

Sąd konkursowy

 • Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, dziekan WA Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz, WA Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan WA Politechniki Krakowskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan WA Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prodziekan WA Politechniki Poznańskiej
 • arch. Piotr Jurkiewicz, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • dr inż. arch. Dariusz Śmiechowski, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • Maciej Szymanik, przedstawiciel fundatora nagród – firmy WSC 
 • dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, WAPW
 • dr inż. arch. Tomasz Majda, TUP, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Nowak, WAPW
 • dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Tofiluk, WAPW, sekretarz Sądu Konkursowego
 • dr arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik, WAPW

Nagrody

(wyrażone są w kwotach brutto)

łączna pula nagród wynosi 20000 PLN, przewidywane wartości nagród w Konkursie dla każdej z kategorii:

I miejsce: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

II miejsce: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

III miejsce: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

Regulamin

 

Załączniki

Karta zgłoszeniowa:

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na dyplom prośrodowiskowy w 2024 roku

W dniu Święta WAPW odbyło się wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na dyplom prośrodowiskowy. 

W kategorii prac inżynierskich wyróżnienie otrzymała Matylda Wolska (WAPW), III miejsce: Maria Hofman (WAPW), II miejsce: Michał Deja (Politechnika Gdańska) i I miejsce: Olga Rowicka (WAPW). 

W kategorii prac magisterskich III miejsce: Hubert Przybyszewski (WAPW), II miejsce: nie przyznanoI miejsce (ex aequo): Szymon Jackowski (Politechnika Gdańska) i Wiktoria Anyczkowska (Politechnika Śląska).

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do zapoznania się z pracami (link w tytule)