PRZENIESIENIA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA I STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGELSKIM

Warunki przeniesienia na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia prowadzone w języku angielskim.

Warunki przeniesień zostały określone Zarządzeniem nr 5/2021 Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wydanym w dniu 5 marca 2021. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Tok Studiów.

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Tok-studiow