Aktualności

Politechnika Warszawska w rankingu architecturecompetitions.com

Politechnika Warszawska plasuje się na 4. miejscu listy najbardziej aspirujących uczelni architektonicznych 2021 roku na stronie architecturecompetitions.com!

Komunikat dotyczący formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w RA 2021/2022.

W związku z wydanym w dniu 16 lutego Komunikatem JM nr 1/2022 dotyczącym formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej przekazujemy szczegóły realizacji wytycznych JM na Wydziale Architektury.

Zapraszamy do udziału w programie preinkubacji.

Program preinkubacji jest elementem Akceleratora PW – Programu, który ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out. 

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Zdrowy Dom

Gratulujemy nagrodzonym w konkursie Zdrowy Dom im. Haliny Skibniewskiej, organizowanym przez miesięcznik Architektura i Biznes. W kategorii Dom Wielorodzinny nagrodę główną otrzymała Alicja Głowacka, za pracę dyplomową "Potencjał współdzielenia – budynek kooperatywy rodzinnej", wykonaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Pawła Grodzickiego.

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Culture Stations

Serdeczne gratulacje dla zespołu Julia Bujak, Maria Paczóska, Ezgi Sopaoglu oraz Aleksandra Warowna (studentek naszego Wydziału), które otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Culture Stations YAC!

Na podstawie decyzji Rektora PW wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022

Na podstawie decyzji Rektora PW w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć uczenia się - wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022

Konkurs POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do drugiej edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW, którego celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Spotkanie informacyjne dot. wymiany Detroit 2022

W najbliższą środę (05.01.22) o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wymiany Detroit 2022.

Zajęcia piątkowe w poniedziałek

3. pkt 4 W semestrze zimowym: 10.01.2022 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.

Zapraszamy do udziału w Wymianie Studenckiej Detroit 2022

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji lutowej 2022) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów dotychczasowo objętych programem. Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0. Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 7 osób (liczba osób może ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji na UDM).

Nagroda w tegorocznej edycji Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza dla absolwenta naszego Wydziału

W tegorocznej edycji Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze, magisterskie prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego wyróżnienie otrzymał absolwent naszego Wydziału mgr inż. arch. Adam Parzyszek za pracę pt.  Drewniane zabytkowe dworce kolejowe dawnej drogi Żelaznej Nadwiślańskiej a współczesne standardy użytkowe i funkcjonalne na przykładzie dworca kolejowego w Gąsocinie, obronioną na naszym Wydziale pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego.

Zajęcia piątkowe we wtorek

"3. pkt 3 W semestrze zimowym: 21.12.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;" – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.

Nauka zdalna w dniach 20.12.2021 - 09.01.2022

Decyzją Rektora PW 334/2021 z dnia 08.12.2021 w związku z obecną sytuację epidemiczną wszystkie zajęcia od dnia 20.12.2021 do dnia 09.01.2022 będę odbywać się w trybie zdalnym

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Gratulacje dla zespołu: Łukasz Stępnik (prowadzący zajęcia na naszym Wydziale), oraz Milena Trzcińska (doktorantka na naszym Wydziale) za znalezienie się w gronie 10 równorzędnych laureatów konkursu na dom inspirowany tradycyjną architekturą kurpiowską. 

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na Środowiskowy Dom Samopomocy

Zespół w składzie Milena Trzcińska (doktorantka naszego Wydziału), oraz Marcin Szulc otrzymał 2 miejsce w konkursie na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doświadczających chorób psychicznych i z niepełnosprawnością intelektualną na warszawskim Żoliborzu

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Pierwsze miejsce otrzymała pracownia Bujnowski Architekci sp. z o.o. Drugie miejsce przypadło pracowni Grupa 5 Architekci sp. z o.o. W obu nagrodzonych zespołach znaleźli się pracownicy i studenci naszego Wydziału.

Gratulacje dla nagrodzonych w kategorii prac magisterskich w I edycji konkursu European Regional Science Association – Polish Section

Gratulacje dla absolwentki naszego Wydziału - Magdaleny Storożenko za zdobycie wyróżnienia w kategorii prac magisterskich w I edycji konkursu European Regional Science Association – Polish Section za pracę pt. „Miastotwórcza rola postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska, na przykładzie adaptacji szybu Pułaski kopalni Wieczorek w Katowicach”

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę "Arkadius. Moda, która stała się sztuką"

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę "Arkadius. Moda, która stała się sztuką" wydanej przez Wydawnictwo Arkady. Autorem jest doktorant naszego Wydziału Dominik Zieliński.

Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

W dniu 1 grudnia ruszył 17. nabór wniosków o stypendium Ministra EiN dla wybitnych młodych naukowców. Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Konkurs na artykuł naukowy "Debiut naukowy 2022"

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Finałowa Gala Mies+ WAPW - Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową!

Serdecznie zapraszamy w piątek o 18:00 na finałową galę Mies+ WAPW - Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową! Odbędzie się ona w formie streamu live.

Gratulacje dla nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

25 listopada br. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Idea przyświecająca konkursowi to upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury.

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Komisja Konkursowa, która pracowała w dniach 15-22 listopada 2021 r. rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2021. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci naszego Wydziału.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Można już rejestrować się na kolejną turę szczepień przeciw COVID-19 szczepionką Pfizer w zorganizowanym dla środowiska akademickiego PW stacjonarnym punkcie szczepień.termin szczepień:  piątek-sobota ( 03 i 04.12.2021 )

Specjalność A1: Architektura idei – spotkanie informacyjne oraz zapisy.

Zakład Projektowania i Teorii Architektury zaprasza na spotkanie informacyjne specjalności A1 „Architektura idei”. Spotkanie odbędzie się w piątek 3 grudnia w godzinach 15-16 na Teams.