Kandydaci

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Na Wydziale Architektury w nadchodzącym roku akademickim będą prowadzone studia:

na kierunku Architektura:

 • jednolite stacjonarne studia magisterskie (12 semestrów),
 • stacjonarne magisterskie (4 semestry), z możliwością wybrania specjalności:
  • A1 – Architektura idei,
  • A2 – Architektura środowiska zamieszkiwania,
  • A3 – Architektura technologii i struktur,
  • AiU1 – Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce rozwoju,
  • AiU2 – Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia,
  • DA – Dziedzictwo architektoniczne,
  • AI – Architektura informacyjna,
  • AW – Architektura wnętrz i form przemysłowych.

na kierunku Architecture:

 • stacjonarne inżynierskie prowadzone w języku angielskim (8 semestrów) Integrated Design of Efficient Architectural Solutions
 • stacjonarne magisterskie prowadzone w języku angielskim (4 semestry) w specjalności Architecture for Society of Knowledge

Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej.
Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.

Program pierwszego roku studiów jest wspólny dla wszystkich studentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy i wprowadza studentów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy od drugiego roku studiów student ma możliwość wyboru prowadzącego projektowanie, a od trzeciego – pewnej, narastającej w toku studiów, liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym predyspozycjom.

Historia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – pierwsza nowoczesna wyższa uczelnia architektoniczna w Polsce – powstał w 1915 roku jako jeden z wydziałów działającej już wcześniej Politechniki Warszawskiej. Od zarania istnienia Wydziału ideą przewodnią stało się praktyczne kształcenie architektów w oparciu o ścisłą integrację techniki i sztuki, z mocną podbudową szerokiego tła nauk humanistycznych, przede wszystkim historycznych. Ta myśl zdefiniowana przez założycieli Wydziału – absolwentów czołowych szkół i uniwersytetów technicznych Europy – stworzyła podwaliny późniejszej „warszawskiej szkoły architektury”. To profesorowie Wydziału, czołowi twórcy, wznieśli w okresie międzywojennym polską architekturę na wysoki poziom, równoważny z najlepszymi osiągnięciami europejskimi.
Po 1945 roku Wydział przyciągnął kolejnych twórców międzywojennej architektury: Romualda Gutta – pierwszego powojennego dziekana Wydziału, Bohdana Lacherta, Zdzisława Mączeńskiego, Szymona Syrkusa, Bohdana Pniewskiego. Konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych zaowocowała udziałem w tworzeniu m.in. przez Piotra Biegańskiego i Jana Zachwatowicza „polskiej szkoły konserwacji zabytków”. Trzecie ćwierćwiecze XX wieku – to udział w dydaktyce Wydziału twórców nowej, powojennej architektury: Zbigniewa Karpińskiego, Jana Bogusławskiego, Jerzego Hryniewieckiego, Małgorzaty i Zbigniewa Wacławków, Haliny Skibniewskiej i wielu innych. Linię myśli urbanistycznej Wydziału kontynuowali Kazimierz Wejchert i Hanna Adamczewska-Wejchert oraz Zygmunt Skibniewski, a w dziedzinie historii budowy miast Wacław Ostrowski.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej dziś
Współcześnie Wydział Architektury jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Licząc ponad 1000 studentów z kadrą 127 nauczycieli akademickich, 25 profesorów, w tym 4 zwyczajnych oraz 5 profesorów nadzwyczajnych tytularnych. Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagraniczne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej – również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, AESOP oraz współpracuje z eCAADe, ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 30 studentów ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jednej z 26 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus+. Ponadto, dzięki trwającemu już ponad 30 lat programowi wymiany ze szkołą architektury Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestralnego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej.
W roku akademickim 2018/2019 uruchamiane są studia inżynierskie anglojęzyczne – Integrated Design of Efficient Architectural Solutions – IDEAS. Przedstawiona propozycja stanowi innowacyjną alternatywę dla obecnego programu nauczania na poziomie inżynierskim WAPW. Pogram studiów umożliwi studentom rozwój w zakresie predyspozycji i praktycznych umiejętności pozwalających na przyszły czynny udział w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i wiejskiej.
W budynku Wydziału Architektury stworzone są dogodne warunki studiowania; poza standardowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i studiami projektowymi, znajdują się laboratoria komputerowe, pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby, pracownia modelarska oraz sale wystawowe. Studenci mają możliwość korzystania z dostępu do internetu czy biblioteki Wydziału. Istniejące na Wydziale eksperymentalne laboratorium multimedialne wyposażone jest w zaawansowane systemy komputerowe.

Profil absolwenta WydziaŁu Architektury Politechniki Warszawskiej
Absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice komputerowej i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, pok. 66, 00-661 Warszawa,
tel. (22) 629 60 70, (22) 234 74 12, e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
Informacje na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: 

rekrutacja.wapw@pw.edu.pl 

Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Informacje na stronie www.arch.pw.edu.pl/kandydaci

Szkoła rysunku 2024/25

Szkoła rysunku, malarstwa i grafiki architektonicznej przy Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej