Studia I stopnia

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomi rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj: 

Ponieważ wyniki matur niekiedy odbiegają od spodziewanych, radzimy zawczasu zadbać o certyfikat. 

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
- zadanie graficzne
- rozmowę kwalifikacyjną

30 maja 2022 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 4 czerwca 2022 r.

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 14 czerwca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 20 - 27 czerwca 2022 r. - termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2022 r. poniżej, a w kolejnych dniach dostarczone w postaci komunikatów przesłanych na Indywidualne Konta Rekrutacyjne.

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2022 r. zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do wgrania na IKR skanów świadectw maturalnych i certyfikatów językowych