Studia I stopnia

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 1-19 czerwca 2020 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Rejestracja po wskazanym terminie nie będzie możliwa

Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
- zadanie graficzne
- rozmowę kwalifikacyjną

29 czerwca 2020 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne w terminie do dnia 4 lipca 2020 r.

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 14 lipca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 20 - 24 lipca 2020 r.; wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2020 r.

Zakwalifikowani kandydaci muszą przesłać, poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne, skany wymaganych dokumentów do dnia 24 sierpnia 2020 r. (matura, certyfikat językowy)
Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-w-jezyku-angielskim
Uwaga! Certyfikat (lub odpowiednio wysoki wynik z rozszerzonej matury z języka angielskiego - czyli od 80 % wzwyż) nie jest wymagany na poziomie rekrutacji, a dopiero w trakcie składania dokumentów!

Lista osób przyjętych warunkowo (warunek stanowi złożenie oryginałów wymaganych dokumentów do dnia 01.10.2020 r.) zostanie ogłoszona dnia 7 września 2020 r.

Pytania prosimy kierować na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

Lista osób upoważnionych do udziału w egzaminie z systemu Rekrutacja:

Lista z systemu CWM