Redefining Cities in View of Climatic Changes 2019

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 20-21 listopad 2019 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej: Redefining Cities in View of Climatic Changes

 

Książka konferencyjna jest do pobrania pod adresem: http://bit.ly/2RbLc3p

 

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja

Redefining Cities in View of Climatic Changes

w dniach 20-21 listopad 2019

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 Organizator:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

 

Współorganizator i miejsce wydarzenia: 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Gdzie odbywa się konferencja?

 Wytyczne do przygotowania posteru

Program konferencji do pobrania

ezembed

 

Preferowany język konferencji: angielski

 

 

 

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja

Redefining Cities in View of Climatic Changes

w dniach 20-21 listopad 2019

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 Organizator:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

 

Współorganizator i miejsce wydarzenia: 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Gdzie odbywa się konferencja?

 Wytyczne do przygotowania posteru 

Program konferencji do pobrania

Conference_Programme (pdf, 417,58 kB)

 

 

Preferowany język konferencji: angielski

 

 

Celem konferencji jest prezentacja  wyników badań, technologii i projektów dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. 

Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu paneli eksperckich, platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w  inwestycjach miejskich.

 

Wykłady wygłoszą zaproszeni goście:

 

Arch. Søren Riis Dietz

Architekt - pracownia Bjerg Arkitektur w Danii

 

Prof. Landscape Arch. Manfred Köhler,

University of Applied Science, Neubrandenburg

 

Assoc. Prof. Arch. Emanuele Naboni

KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Piotr Noakowski

Technische Universität Dortmund

 

Assoc. Prof. Arch. Rafi Segal,

Massachusetts Institute of Technology

 

dr hab. inż. arch.  Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

Politechnika Gdańska

 

Florian Betzler, Dr.-Ing., Arch. 

Betzler Development GmbH & Co. KG

Carlo Battisti

International Living Future Institute

 

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, Polska

e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl

Tel: +48 501 197 369

 

Współorganizator

Patronat medialny

 

Patronat honorowy

Komunikat 01

Informacje dotyczące publikacji i sprawy organizacyjne

Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Informacje dotyczące wymagań odnośnie Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Harmonogram

Harmonogram konferencji: termin zgłoszeń, publikacji, prezentacji i płatności. 

Założenia konferencji

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

Tematyka konferencji

Jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzenie publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę wykorzystując współczesne technologie ?

Informacje o opłatach konferencyjnych

Informacje o sposobie dokonywania wpłat konferencyjnych, terminach. Cennik wraz z rodzajami uczestnictwa. 

Informacje dla uczestników bez referatów

Informacje dla uczestników bez prezentacji i publikacji oraz studentów - liczba miejsc ograniczona.

Komitety

Informacje o komitecie naukowym, komitecie organizacyjnym oraz dane kontaktowe do organizatorów

Rejestracja

Rejestracja na konferencję, karta zgłoszeniowa do pobrania