Informacje o opłatach konferencyjnych

Informacje o sposobie dokonywania wpłat konferencyjnych, terminach. Cennik wraz z rodzajami uczestnictwa. 

Wpłaty konferencyjne:

Politechnika Warszawska

Wydział Architektury

Ul. Koszykowa 55

Warszawa, 00-659 Warszawa

 

PEKAO SA  IV O/Warszawa

Ul. Grójecka 1/3

Warszawa

SWIFT - PKOPPLPW

IBAN: PL98 1240 2092 9522 1010 0200 0000

 

W tytule podać należy:

Prelegent konferencji, imie i nazwisko

 

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, Polska

e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl

Tel: +48 501 197 369

 

Rodzaj uczestnictwa

Opłaty konferencyjne obejmują:

 

Uczestnik  bez referatu, publikacji i posteru

Wpłaty:

200 PLN  do 10 listopada 2019

- udział w konferencji

- materiały konferencyjne

- materiały promocyjne

- poczęstunek  (przerwy kawowe, obiad)