Informacje o opłatach konferencyjnych

Informacje o sposobie dokonywania wpłat konferencyjnych, terminach. Cennik wraz z rodzajami uczestnictwa. 

Wpłaty konferencyjne:

Politechnika Warszawska

Wydział Architektury

Ul. Koszykowa 55

Warszawa, 00-659 Warszawa

 

PEKAO SA  IV O/Warszawa

Ul. Grójecka 1/3

Warszawa

SWIFT - PKOPPLPW

IBAN: PL98 1240 2092 9522 1010 0200 0000

 

W tytule podać należy:

Prelegent konferencji, imie i nazwisko

 

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, Polska

e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl

Tel: +48 501 197 369

 

Rodzaj uczestnictwa

Opłaty konferencyjne obejmują:

 

Prelegent i autor publikacji

Uczestnik z Posterem i autor publikacji

Wpłaty:

- 700 PLN  do 16 lipa 2019

- 800 PLN  do 16 września 2019

- udział w konferencji

- materiały konferencyjne

- materiały promocyjne

- poczęstunek

(przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja w pierwszym dniu konferencji)

- recenzje artykułu

 

Student studiów doktoranckich

Wpłaty:

- 350 PLN do 16 lipa 2019:

- 400 PLN do 16 września 2019:

- udział w konferencji

- materiały konferencyjne

- materiały promocyjne

- poczęstunek  (przerwy kawowe, obiad)

- recenzje artykułu

 

 

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie opłacają koszty dojazdu, noclegu oraz publikacji artykułu. Wysokość opłat będzie  zależna od  wydawnictwa wraz z uwzględnieniem  zniżki dla uczestników konferencji. Koszt publikacji jednego artykułu (opracowanego według wymogów redakcyjnych) jest uzależniony od czasopisma

 

Informacje dotyczące kosztów publikacji zostaną przekazane w późniejszym terminie

 

Uczestnik  bez referatu, publikacji i posteru

Wpłaty:

200 PLN  do 10 listopada 2019

- udział w konferencji

- materiały konferencyjne

- materiały promocyjne

- poczęstunek  (przerwy kawowe, obiad)

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW BEZ REFERATÓW – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Harmonogram dla uczestników  bez prezentacji i publikacji, studentów

 

Do 10 listopada 2019

-  rejestracja uczestników

bez referatu, publikacji i posteru

Do 10 listopada 2019

- wpłaty 200,- pln, student 100,- pln

- opłaty uczestników bez referatu, publikacji i posteru oraz studentów

Opłata obejmuje:

- udział w konferencji

- materiały konferencyjne

- materiały promocyjne

- poczęstunek  (przerwy kawowe, obiad)

20-21 listopada 2019

Termin konferencji

Wpłaty konferencyjne:

Politechnika Warszawska

Wydział Architektury

Ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

 

PEKAO SA  IV O/Warszawa

Ul. Grójecka 1/3

Warszawa

SWIFT - PKOPPLPW

IBAN: PL98 1240 2092 9522 1010 0200 0000

 

W tytule podać należy:

Uczestnik konferencji, imię i nazwisko