Harmonogram

Harmonogram konferencji: termin zgłoszeń, publikacji, prezentacji i płatności. 

Harmonogram

Do 16 czerwca 2019

– rejestracja uczestnictwa prelegentów oraz przesłanie abstraktów (do 500 wyrazów) -     "early bird"

Do 31 lipca 2019

–  rejestracja uczestnictwa prelegentów oraz przesłanie abstraktów (do 500 wyrazów)

Do 31 sierpnia 2019

– potwierdzenie przyjęcia tematu referatu lub posteru

Do 16 lipca  2019

- wpłaty prelegent 700 PLN, doktorant 350 PLN

– „wczesne wpłaty” opłaty za uczestnictwo prelegentów i uczestników sesji posterowej

 

Do 15 września 2019

- termin nadsyłania streszczeń referatów

 

Do 16 września 2019

- wpłaty 800 pln, doktorant 400,- pln

- opłaty za uczestnictwo prelegentów, uczestników sesji posterowej, doktorantów 

 

Do 25 października 2019

-  termin  przekazania pełnych tekstów

 

Do 30 października 2019

- termin rejestracji uczestników bez referatów i posterów, ilość miejsc ograniczona

- wpłaty 200,- pln,

- opłaty za uczestnictwo studentów i  uczestników bez referatu, publikacji i posteru

20-21 listopada 2019

Termin konferencji

Do  20 grudnia 2019

- przesłanie recenzji tekstów do publikacji

Do 20 stycznia 2020

- przesłanie poprawionych tekstów po recenzjach

Do 20 lutego 2020

Opłaty za publikacje zgodnie z wytycznymi wybranego wydawnictwa

Do 30 marca 2020

- publikacja zgodnie z harmonogramem wydawnictwa