Komunikat 01

- informacje dotyczące publikacji i sprawy organizacyjne

Dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły swój udział w konferencji i dokonały wpłaty.

Ponieważ nie odnotowaliśmy jeszcze wszystkich wpłat deklarowanych w zgłoszeniach, prosimy o regulowanie opłat.

 

W nawiązaniu do korespondencji prowadzonej indywidualnie, przesyłamy informacje dla osób, które deklarowały udział z referatem lub posterem, czyli osoby przygotowujące również  publikacje. 

 

Informujemy, że:

 

  1. Uczestnicy konferencji będą mogli publikować pełne teksty naukowe w czasopiśmie naukowym  lub monografii wieloautorskiej.

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń komitety konferencji oraz redakcje czasopism, na podstawie „streszczeń referatów” oraz „abstraktów” dokonają wyboru, które teksty zostaną skierowane do publikacji oraz w którym tytule czasopisma lub monografii.

Do 15 października 2019, autorzy zostaną indywidualnie poinformowani do jakiego wydawcy został skierowany tekst i gdzie będzie trzeba wgrywać pełne teksty naukowe.

Do 25 października 2019 teksty wraz z załącznikami należy wgrywać do właściwego wydawnictwa lub przekazać redaktorowi naukowemu monografii.

 

Każda z proponowanych publikacji będzie miała minimum 20 punktów.

Koszty publikacji tekstu naukowego pokrywa autor lub Uczelnia w afiliacji autora.

 

Teksty będą kierowane do monografii wieloautorskiej:

  • Redefining Cities in View of Climatic Changes and Sustainable Development Objectives,

 

Monografia Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydawnictwo jest w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 18 stycznia 2019 r, w kategorii: POZIOM I - 80 punktów

            Publikacja rozdziału o objętości ok. 20 000 znaków z 4 ilustracjami w skali szarości

będą również dostępne w wersji elektronicznej na stronie Oficyny wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w bazach biblioteki PW.

 

 lub teksty będą kierowane do czasopism:

 

  • Builder, czasopismo jest na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

artykuły dostępne są na warunkach Open Access na platformie Copernicus,  co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane

Opłata za publikacje

a)           Publikacja tekstu o objętości ok. 20 000 znaków z 2 ilustracjami (4 strony redakcyjne)

-  wyłącznie w wersji cyfrowej „Buildera”: cena preferencyjna dla uczestnika konferencji netto 300 zł, brutto 369 zł

- w wersji cyfrowej i drukowanej Buildera: cena preferencyjna netto 500 zł, brutto 615

b)           Publikacja tekstu o objętości od. 21 000 do 30 000 znaków z 4 ilustracjami
        ( 6 stron redakcyjnych)

- wyłącznie w wersji cyfrowej Buildera: cena preferencyjna netto 400 zł, brutto 492 zł

- w wersji cyfrowej i drukowanej Buildera: cena preferencyjna netto 700 zł, brutto 861

  • Acta Scientiarum Polonorum Architectura, czasopismo jest na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, Wydawca SGGW

- artykuły dostępne są na warunkach Open Access na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane.

Publikacja tekstu o objętości ok. 20 000 znaków  cena netto 400 zł, brutto 492 zł

 

 

  • Landscape and Urban Planning, Wydawnictwo Elsevier, Impact Factor 5.144 pięcioletni 6.571, SJR 1.834 Za publikację nie ustalono jeszcze płatności dla uczestników naszych konferencji

 

  1. Planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych  zawierających rozszerzone streszczenia referatów oraz  informacje o patronach konferencji.

Do dnia 15 września 2019 pliki edytowalne „Streszczenia referatów”, proszę przesłać na adres konferencji, tj: conference.city-changes@pw.edu.pl

Publikacja konferencyjna Redefining Cities in View of Climatic Changes, będzie recenzowana i zostanie wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Materiały te są przygotowywane w celu umieszczenia konferencji w bazach Scopus i Web of Science.

Materiały konferencyjne będą również dostępne w wersji elektronicznej na stronie Oficyny wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w bazach biblioteki PW i w 20 bibliotekach.

Koszt publikacji materiałów konferencyjnych pokrywa Organizator Konferencji.

  1. Pliki z prezentacją na potrzeby referatu do dnia 15 listopada 2019  można przesyłać na adres: conference.city-changes@pw.edu.pl Dla osób, które nie prześlą pliku prezentacji, będzie również możliwość wgrania pliku w dniu konferencji. Prosimy wówczas o wcześniejsze przybycie i rejestrację.
  2. Planowane jest nagrywanie referatów oraz zamieszczenie ich na platformie Politechniki Warszawskiej, w celu umożliwienia odtwarzania wystąpienia w sieci.

W momencie rejestracji będą Państwo proszeni o podpisanie zgody na nagranie referatu oraz jego udostępnienie w sieci.

  1.  Osoby biorące udział w sesji posterowej mają takie same warunki publikacji jak osoby z referatem oraz uczestniczą w obu dniach konferencji z udziałem w kolacji.

Do dnia 10 listopada 2019 pliki z posterem, proszę przesłać na adres konferencji, tj:  conference.city-changes@pw.edu.pl.  Pliki przesłane do tej daty wydrukuje Organizator, jeżeli pliki nie zostaną przesłane do wskazanej daty, Autor Posteru sam wydrukuje i dostarczy poster w dniu konferencji.

  1. Uczestnicy konferencji mieszkający poza Warszawą będą mogli skorzystać z pokoi rezerwowanych dla uczestników konferencji, nocleg możliwy dniach  19-21 listopada.

Dla osób wskazanych przez Organizatora Konferencji będzie możliwość tańszego zakwaterowania w Hotelu Metropol ( preferencyjna cena brutto dla naszych gości to 345,60 za dobę ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym, standardowa cena to ok 460 zł).  Liczba miejsc ograniczona, zarezerwowanych jest 20 pokoi.

Koszty pobytu opłaca uczestnik konferencji lub instytucja finansująca udział w konferencji.  Uczestnik konferencji z referatem lub posterem może dokonać zgłoszenia pobytu w hotelu Metropol do 10 października 2019 roku  kontaktując się z recepcją hotelu, podając hasło: Conference City Changes  lub rejestrując się poprzez link.

Link do hotelu Metropol:https://reservations.hotelmetropol.com.pl/17044?groupID=2602341