Redefining Cities in View of Climate Changes

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 20-21 listopad 2019 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej: Redefining Cities in View of Climatic Changes

 

  

 

Zaproszenie do  udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji

Redefining Cities in View of Climatic Changes

w dniach 20-21 listopad 2019

 Organizator:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

 

Współorganizator i miejsce wydarzenia: 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 

Rejestracja prelegentów ze zniżką "Early Bird" do  16 czerwca 2019

Rejestracja prelegentów jest otwarta

Udział bez referatu/posteru należy rejestrować do 30 października 2019.

Liczba miejsc ograniczona

 

 

Preferowany język konferencji: angielski, polski

 

 

Celem konferencji jest prezentacja  wyników badań, technologii i projektów dotyczących problematyki zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wyposażenia miasta w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. 

Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu paneli eksperckich, platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w  inwestycjach miejskich.

 

 

Wykłady wygłoszą zaproszeni goście:

 

Arch. Søren Riis Dietz

Architekt - pracownia Bjerg Arkitektur w Danii

 

Prof. Landscape Arch. Manfred Köhler,

University of Applied Science, Neubrandenburg

 

Assoc. Prof. Arch. Emanuele Naboni

KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Piotr Noakowski

Technische Universität Dortmund

 

Assoc. Prof. Arch. Rafi Segal,

Massachusetts Institute of Technology

 

dr hab. inż. arch.  Michał Stangel, prof. uczelni

Politechnika Śląska

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

Politechnika Gdańska

 

 

Kontakt

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, Polska

e-mail: conference.city-changes@pw.edu.pl

Tel: +48 501 197 369

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy załączając wypełnioną kartę zgłoszeniową:

KARTA ZGŁOSZENIA-b-PL (msword, 174,50 kB)

 

Współorganizator

Patronat medialny

 

Patronat honorowy

Komunikat 01

Informacje dotyczące publikacji i sprawy organizacyjne

Wytyczne do przygotowania Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Informacje dotyczące wymagań odnośnie Streszczenia, Referatu oraz Posteru

Harmonogram

Harmonogram konferencji: termin zgłoszeń, publikacji, prezentacji i płatności. 

Założenia konferencji

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

Tematyka konferencji

Jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzenie publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę wykorzystując współczesne technologie ?

Informacje o opłatach konferencyjnych

Informacje o sposobie dokonywania wpłat konferencyjnych, terminach. Cennik wraz z rodzajami uczestnictwa. 

Informacje dla uczestników bez referatów

Informacje dla uczestników bez prezentacji i publikacji oraz studentów - liczba miejsc ograniczona.

Komitety

Informacje o komitecie naukowym, komitecie organizacyjnym oraz dane kontaktowe do organizatorów

Rejestracja

Rejestracja na konferencję, karta zgłoszeniowa do pobrania