Tematyka konferencji

Jak w obliczu zmian klimatycznych kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, jego przestrzenie publiczne, system przyrodniczy, budynki oraz infrastrukturę wykorzystując współczesne technologie ?

  1. Idee urbanistyczne w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta i kierunki rozwoju nurtów Smart City, Eko City i Green City wobec współczesnych zmian klimatycznych
  2. Architektura współczesna - kształtowanie  budynków pro-środowiskowych w odniesieniu do efektywnych energetycznie rozwiązań i innych technologii
  3. Zadania rozwiązań architektonicznych  wobec zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju miasta
  4. Kształtowanie  środowiska i krajobrazu  miejskiego w kontekście zmian klimatycznych
  5. Problematyka projektowania regeneratywnego oraz miejskiej gospodarki cyrkularnej
  6. Nowoczesne technologie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
  7. Infrastruktura miejska realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  8. Zadania inwestorów publicznych i komercyjnych we wdrażaniu współczesnych i nowatorskich technologii
  9. Nowe obszary partycypacji społecznej i społecznych uwarunkowań rozwoju miasta wobec zmian klimatycznych