Zakład Projektowania Architektoniczno - Urbanistycznego

Kierownik Zakładu – dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

Obsługa administracyjna - Sekretariat 3

  • mgr inż. Elżbieta Szary

kontakt:
 pokój 214
 tel. 22 628 53 70
 tel. 22 234 50 90

Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, emerytowany prof. zw. PW

dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

dr inż. arch. Rafał Mazur

dr inż. arch. Piotr Trębacz

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski

mgr inż. arch. Justyna Dziedziejko

mgr inż. arch. Witold Andrzej Orzechowski

mgr. inż. arch. Maciej Kaufman

mgr. inż. arch. Maciej Koczocik

mgr. inż. arch. Konrad Grabowiecki 

mgr. inż. arch. Tomasz Kosma Kwieciński 

mgr. inż. arch. Tomasz Saracen 

Pracownia Urbanistyki Stosowanej

dr inż. arch. Renata Jóźwik

dr inż. arch. Paweł Trębacz 

dr inż. arch. Roman Wrzosek

mgr inż. arch. Magadalena Duda 

Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

dr inż. arch. Marek Świerczyński, prof. PW

mgr inż. arch. Michał Brutkowski

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak -Pieńkowska 

mgr inż. arch. Milena Trzcińska 

mgr inż. arch. Łukasz Stępnik 

Pracownia Architektury w Krajobrazie

dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, prof. PW

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski

dr inż. arch. Paweł Pedrycz

Pracownia Projektowania Architektonicznego

dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni

dr inż. arch. Anna Grabowska

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka

mgr inż. arch. Karol Żurawski 

Pracownia Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko, prof. PW

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni

dr inż. arch. Piotr Grodecki

dr inż. arch. Anita Orchowska  

mgr inż. arch. Agnieszka Chudzińska

mgr inż. arch. Dariusz Chychłowski

mgr inż. arch. Michał Dybko 

Pracownia Przekształcania Przestrzeni dla Potrzeb Życia

dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, prof. PW

dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska

mgr inż. arch. Piotr Hardecki

mgr inż. arch. Mateusz Herbst