Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Katedry - prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

Pracownia Urbanistyki

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka

dr inż. arch. Anna Cudny

dr inż. arch. Artur Filip

dr inż. arch. Ewa Grochowska

dr inż. arch. Tomasz Majda

dr inż. arch. Dana Matouk

dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

mgr inż. arch. Anna Jachimowicz

mgr inż. arch. Marek Kaszewski

mgr inż. Judyta Wesołowska

Pracownia Planowania i Projektowania Wielokryterialnego

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz

dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak

dr inż. arch. Michał Pierzchalski

dr inż. arch. Anna Tofiluk

mgr inż. arch. Andrzej Malesa

mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek