Jednostki administracyjno-techniczne

Kierownik administracyjny Wydziału  

mgr Ewa BOMMERSBACH-MASZKE
Pokój 214
e-mail: ewa.maszke@pw.edu.pl
tel. 22 234 13 40

 

BIURO DZIEKANA
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9-15

e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 
tel. 22 628 28 87
tel. 22 234 52 24

mgr Agata JASKÓŁKA – Kierownik Biura Dziekana
e-mail: agata.jaskolka@pw.edu.pl
tel. 22 234 17 17

mgr inż. Hanna KAMIŃSKA
e-mail: hanna.kaminska@pw.edu.pl
tel. 22 234 57 00

mgr Katarzyna MAŁGOWSKA
pokój 3c
e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl
tel. 22 628 28 87

Katarzyna GUZIK-NURZYŃSKA
pokój 15
e-mail: katarzyna.nurzynska@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 65

Artur BRZOZOWSKI - referent ds. komunikacji i promocji
e-mail: info.arch@pw.edu.pl, artur.brzozowski@pw.edu.pl

mgr Ewa KOZŁOWSKA-CRĂCIUN 

Zespół ds. Badań Naukowych 

mgr Alicja Borucka-Dyl
e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 46

Dorota LEWANDOWSKA
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl
22 234 15 17

Edyta RASIŃSKA 
e-mail:  edyta.rasinska@pw.edu.pl 
tel. 22 234 55 51 

 

DZIEKANAT
Godziny przyjęć w Dziekanacie: 
Poniedziałek, Czwartek, Piątek godz. 10-14; Wtorek 11-15; Środa dziekanat zamknięty

mgr Paulina GRYGLASZEWSKA - kierownik dziekanatu 
pokój 7,
e-mail: paulina.gryglaszewska@pw.edu.pl, usos.arch@pw.edu.pl .
tel: 22 234 14 90

mgr Magdalena STĘPIEŃ – studia mgr jednolite, studia I stopnia - inżynierskie
pokój 20,
e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl 
tel: 22 234 14 88

Dorota TOLAK – studia II stopnia – magisterskie, dyplomy
pokój 20,
e-mail: dziekanat.mgr@pw.edu.pl, dorota.tolak@pw.edu.pl 
tel: 22 234 56 37

mgr Katarzyna MITROSZEWSKA - studia anglojęzyczne, wymiana międzynarodowa
pokój 20,
e-mail: ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne,
e-mail: international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa
tel: 22 234 52 06

Anna GRABCZAN - stypendia, ubezpieczenia, opieka medyczna, domy studenckie, kredyty studenckie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych
pokój 6,
e-mail: anna.grabczan@pw.edu.pl
tel: 22 234 55 48

Agnieszka GAWLIK - oferta i rozliczenia dydaktyczne
pokój 6,
e-mail: agnieszka.gawlik@pw.edu.pl 
tel: 22 234 71 72

 

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY pokój 0-105

mgr Monika BORUCKA - Kierownik, Pełnomocnik Kwestora PW
e-mail: monika.borucka@pw.edu.pl
tel. 22 234 79 90

mgr Patrycja WASIAK - starszy specjalista ds. finansowych
e-mail: patrycja.wasiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 17 95

Jolanta WĘGRZYN - specjalista ds. finansowych
e-mail: jolanta.wegrzyn@pw.edu.pl
tel. 22 234 17 95

mgr Małgorzata LUDJAN - referent ds. finansowych
e-mail: malgorzata.ludjan@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 30
tel. 22 628 67 10 

mgr Monika KUBALEWSKA – sprawy osobowe
e-mail: monika.kubalewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 13 62
tel. 22 628 67 10

Weronika FRANCZUK - referent ds. ekonomicznych
e-mail: weronika.franczuk@pw.edu.pl
tel. 22 234 54 40

mgr inż. Maciej MURGRABIA - Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
e-mail: zp.arch@pw.edu.pl, maciej.murgrabia@pw.edu.pl
tel. 22 234 54 40

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Grażyna JAWORSKA - kierownik działu administracyjno-gospodarczego
pokój 3, oficyna
e-mail: gosp@arch.pw.edu.pl, grazyna.jaworska@pw.edu.pl
tel. 22 234 62 90

Jerzy MILEWSKI - specjalista ds. administracji
pokój 3, oficyna
e-mail: jerzy.milewski@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 07

mgr Bartosz JASTER - referent ds. administracyjnych
pokój 3, oficyna
e-mail: bartosz.jaster@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 57 

Konrad PUŚCIAN - informatyk
tel. 22 234 5552

Paweł ORLIK - mistrz elektryk, obsługa systemów audiowizualnych
pokój 102
tel. 22 234 5552

Hubert JAGIEŁŁO - konserwator
pokój 3, oficyna
tel. 22 234 55 57

Szatnia
tel. 22 234 55 40
Barbara PAŹ-BANASIAK
Paweł KOKOSZKA
Monika DĄBROWSKA
Anna MACIĄG
Olga OTULAK
Katarzyna SZWACZYK

Portiernia
tel. 22 234 55 40
lic. Mateusz ŚWIĘCIŃSKI 

Modelarniamgr inż. Mubariz Agajewmgr inż. arch. Jacek Kopczewski

 

BIBLIOTEKA

pokój 2
tel. 22 234 55 47

biblioteka.arch@pw.edu.pl

mgr Marta Dowalewska - kierownik biblioteki
e-mail: marta.dowalewska@pw.edu.pl 

mgr Blanka KANIA - bibliotekarz
e-mail: blanka.kania@pw.edu.pl 

Jan BOCHENEK - bibliotekarz

Jerzy RUDNICKI - bibliotekarz
jerzy.rudnicki@pw.edu.pl