Erasmus + Studia

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2023/24 dla studentów studiów, jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 
Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 marca 2023 (czwartek):

14:30 - 15:30 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku polskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhkOGYyMjMtMzFjNC00MTdkLWJmNTMtMmZjMTY2MGI5YjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

15:30-16:30 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku angielskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEyOGU1ZGEtZGMzNC00ZjRkLTkxZjItMTU0YzgyZWQwZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 03.03.2023 (godz. 16:00) do 12.03.2023 (godz. 24:00). Tam też dostępna jest aktualna oferta wyjazdów.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (w tym informacje dot. formalności związanych z wyjazdem dla studentów zrekrutowanych):

ERASMUS +

Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2023/2024):

sprawozdanie erasmus wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29,31 kB)

 

Informacja o egzaminach językowych i certyfikatach (terminy, zasady):

Informacja o certyfikatach z języka angielskiego: UWAGA: problem na platformie Moodle z wgrywaniem certyfikatów powinien zostać rozwiązany w dniu dzisiejszym tj. 09.03 - od jutra będzie można wgrywać certyfikaty!

Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu językowego lub przepisać ocenę z egzaminów językowych na program Erasmus+ z 2 ostatnich lat, musi to zgłosić na adres: international.arch@pw.edu.pl do piątku 17.03.2023 do godz. 13:00

Oceny z certyfikatów językowych:

Lista studentów przystępujących do egzaminów językowych na program Erasmus+ 2022_23:

UWAGA: Studenci są uprawnieni tylko do 1 bezpłatnego egzaminu językowego. Za każdy kolejny opłata wynosi 102 PLN i powinna zostać wniesiona na konto SJO PW:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/

Informacja o egzaminie z języka angielskiego-dostęp do Moodle:

język angielski - egzamin (pdf, 391,76 kB)

Wyniki rekrutacji na program Erasmus+ 2022/23 (wyjazd w roku ak. 2023/24):

wyniki Erasmus +2022_23 (pdf, 430,32 kB)

Od wyników przysługuje odwołanie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, złożone w formie pisemnej w pok. 20 lub przesłane na adres: International.arch@pw.edu.pl do 14.04.2023 (piątek). W tym terminie również studenci z listy rezerwowej przesyłają na adres: International.arch@pw.edu.pl podanie o zakwalifikowanie na wyjazd do uczelni zagranicznej z listy wolnych miejsc: