Współpraca Międzynarodowa

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

UWAGA: Proszę o zapoznanie się z decyzją Rektora PW nr 191_2020 dotyczącą wyjazdów zagranicznych studentów w ramach programu Erasmus+ i umów bilateralnych realizowanych w czasie epidemii COVID-19:

Decyzja Rektora nr 191_2020 (pdf, 712,71 kB)
Podanie o zgodę na wyjazd (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12,95 kB)

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów dr Anna Cudny