Współpraca Międzynarodowa

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów dr Anna Cudny