Współpraca Międzynarodowa

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Od wielu lat WAPW współpracuje i prowadzi wymianę studentów z University of Detroit Mercy (umowa bilateralna) oraz uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+ (lista Uczelni partnerskich poniżej).

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów Zagranicznych i Wymiany Zagranicznej Studentów dr inż. arch. Anna Cudny

Lp. Kod ERASMUS partnera Nazwa uczelni partnerskiej
1 B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven
2 CZ BRNO01 Vysoke uceni technicke v Brne
3 DK RISSKOV06 VIA University College
4 SF TAMPERE02 Tampere University of Technology
5 F NANTES13 Ecole Nationale Superieure d'Architevture de Nantes
6 F PARIS126 Ecole Nationale Superieure D'Architecture de Paris-La-Villette
7 F PARIS129 Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris Val de Seine
8 F RENNES16 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne
9 F STRASBO16 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg
10 E ALCAL-H01 Universidad de Alcala de Henares
11 E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid
12 E MURCIA04 Universidad Politecnica de Cartagena
13 E VALENCI02 Universidad Politecnica de Valencia
14 IRLWATERFO01 Waterford Institute of Technology
15 LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology
16 D DARMSTA01 Technische Universität Darmstadt
17 D FRANKFU04 Fachhochschule Frankfurt am Main
18 D HANNOVE01 Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover
19 D KARLSRU01 Karlsruher Institut für Technologie
20 D MUNCHEN02 Technische Universität München
21 D MUNCHEN06 Fachhochschule München
22 D REGENSB02 OTH Regensburg
23 P LISBOA12 Universidade Lusiada de Lisboa
24 S GOTEBOR02 Chalmers University of Technology
25 S KARLSKR01 Blekinge Institute of Technology
26 TR ISTANBU36 Istanbul Medipol University
27 TR ISTANBU61 Istinye University
28 HU BUDAPES02 Budapest University of Technology and Economics
29 I BARI05 Polytechnic Institute of Bari
30 I MILANO02 Politecnico di Milano
31 I ROMA01 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
32 I TORINO02 Politecnico di Torino
33 I VENEZIA02 Universita IUAV di Venezia
34 D MAINZ08 Hochschule Mainz, University of Applied Sciences