Koła naukowe

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY INFORMACYJNEJ WAPW

prezes: Michał WITKOWSKI
e-mail: knarchitekturyinformacyjnej@gmail.com 

opiekun: dr inż. arch. Krzysztof KOSZEWSKI

strona: facebook.com/KNArchitekturyInformacyjnej

 

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY RODZIMEJ WAPW

prezes: Stanisław PODSIADŁO
e-mail: kolo@architekturarodzima.pl  

opiekun:  dr inż. arch. Monika NEFF, mgr inż. arch. Iwona KRAWIEC

strona: https://www.facebook.com/architekturarodzima

 

KOŁO NAUKOWE RYSUNKU WAPW

prezes: Antoni BANACH 
e-mail:

opiekun: dr inż. arch. mgr sztuki Tomasz TRZUPEK

strona:

 

KOŁO NAUKOWE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO WAPW

prezes: Krzysztof CHODYRA
e-mail:

opiekun: dr hab. inż. arch. Anna DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO

strona:

 

KOŁO NAUKOWE SOCJOLOGII, PSYCHOLOGII I ANTROPOLOGII MIASTA

prezes: Anna Pruszyńska
e-mail:

opiekun: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, profesor uczelni

strona:

 

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY KRYZYSU KLIMATYCZNEGO

prezes: Lea Jurek

opiekun: dr inż. arch. Kinga Zinowiec Cieplik dr inż. arch. Anna Tofiluk, dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak

 

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURY STRUKTURALNEJ

prezes: Kinga Batte

opiekun: dr inż. arch. Anna Stefańska

strona: https://www.facebook.com/knaswapw