Lista promotorów

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Od 1 października 2018 r. promotorami prac dyplomowych magisterskich mogą być osoby posiadające stopień doktora. Podstawa prawna: art. 76 § 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Promotorzy

 

Promotorzy 2023/24

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2023/2024 wraz z maksymalną liczbą dyplomantów (dotyczy wszystkich aktualnie prowadzonych dyplomów) 

 

Imię nazwisko Limity dyplomów
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska 10
Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk 10
Dr hab. inż. arch. Anna Dybczyńska-Bułyszko 10
Dr hab. arch. Radosław Achramowicz prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni 5
Dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni 10
Dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz 10
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski 10
Dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki 10
Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka 10
Dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel 10
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki 10
Dr inż. arch. Artur Jerzy Filip 10
Dr inż. arch. Ewelina Gawell 10
Dr inż. arch. Marcin Goncikowski 10
Dr inż. arch. Marcin Górski 10
Dr inż. arch. Anna Grabowska 5
Dr inż. arch. Jerzy Grochulski 10
Dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska 10
Dr inż. arch. Piotr Kilanowski 10
Dr inż. arch. Krystian Kwieciński 5
Dr inż. arch. Tomasz Majda 10
Dr inż. arch. Maciej Miłobędzki 5
Dr inż. arch. Anita Orchowska 10
Dr inż. arch. Łukasz Piątek 10
Dr inż. arch. Paweł Trębacz 10
Dr inż. arch. Piotr Trębacz 10
Dr inż. arch. Anna Agata Wagner 10
Dr inż. arch. Ewa Widera 10
Dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska 10
Dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska 10
Dr inż. arch. Wojciech Wółkowski 10

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2023/2024  

Mgr inż. arch. Piotr Bujnowski 5
Mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 10
Mgr inż. arch. Piotr Hardecki 5
Mgr inż. arch. Mateusz Herbst 5
Mgr inż. arch. Dariusz Hyc 5
Mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Kudelski 10
Mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka 10
Mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny 10
Mgr inż. arch. Karol Żurawski 5
Mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski 5

 

Promotorzy pomocniczy

DYPLOMY INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych inżynierskich I magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2023/2024 

Dr inż. arch. Paweł Pedrycz 10
Dr inż. arch. Michał Pierzchalski 10
Dr inż. arch. Anna Cudny 10
Dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak 5
Dr inż. arch. Anna Lorens 10
Dr inż. arch. Renata Jóźwik 10
Dr inż. arch. Agnieszka Chudzińska 10
Dr inż. arch. Anna Lorens 10
Mgr inż. arch. Sławomir Kowal 10
Dr inż. arch. Michał Gołębiewski 10

 

DYPLOMY MAGISTERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2023/2024

Mgr inż. arch. Piotr Bujnowski 5
Mgr inż. arch. Paweł Grodzicki 10
Mgr inż. arch. Piotr Hardecki 5
Mgr inż. arch. Mateusz Herbst 5
Mgr inż. arch. Dariusz Hyc 5
Mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski 5
Mgr inż. arch. Piotr Kudelski 10
Mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Janicka 10
Mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny 5
Mgr inż. arch. Karol Żurawski 5
Mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski 5

 

DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia pomocniczego projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2022/2023  

mgr inż. arch. Robert Rzadkiewicz 10
mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka 5
mgr inż. arch. Tomasz Olszewski   3