Anglojęzyczne

Specjalność: Architecture for Society of Knowledge

Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu i www.arch.pw.edu.pl/ask

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

Składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 5-24 maja 2022

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 6 czerwca 2022

Rozmowy kwalifikacyjne – 13-20 czerwca 2022

Lista wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów – 1 lipca 2022

 II tura rekrutacji (jeśli pozostaną miejsca):

Zapisy i składanie dokumentacji drogą elektroniczną – 5-12 września 2022 

Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej – 14 września 2022

Rozmowy kwalifikacyjne – 19-20 września 2022  

Ogłoszenie wyników - 21 września 2022

Absolwenci studiów I stopnia w PW składają następujące dokumenty:

- aktualny życiorys (CV)

- 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata

- certyfikat językowy: https://www.students.pw.edu.pl/Resources/Application-Glossary/English-Proficiency

Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

- dowód osobisty (tylko do wglądu)

- dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.

W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.

***

AKTUALIZACJA Z 1.07.2022

Lista zakwalifikowanych z systemu Zapisy:

820002
820003
820004
820005 
820006 
820007
820008
820009
820012
820013
820015
820016

O terminie składania dokumentów poinformujemy Państwa na początku września. Jeśli nie będą mogli się Państwo stawić osobiście, możliwe będzie złożenie dokumentów przez pełnomocnika.
UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

***

AKTUALIZACJA Z 2.09.2022

Przyjętych z systemu Zapisy zapraszamy z dokumentami na Wydział w dniach 12-13 września 2022  w godz. 9-14 do pok. 20 (na parterze, pokój jest dostępny z holu głównego)
Jeśli nie mogą Państwo stawić się osobiście, dokumenty może złożyć osoba upoważniona - koniecznie wyposażona w poniższe upoważnienie!

Upoważnienie PW 2022_2023 (pdf, 153,50 kB)