Interdyscyplinarny BIM - miedzywydziałowe studia podyplomowe

Rozpoczęcie semestru drugiej edycji: 21 września 2019 roku

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy.

informacje: www.ibim.pw.edu.pl

Rekrutacja:

rekrutacja.pw.edu.pl

mgr Dorota Duszyńska
tel.: 22 234 6291
sp.ibim@pw.edu.pl
Gmach WIL PW, pok. 114

Informacje

dr inż. Ireneusz Czmoch
mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz
sp.ibim@pw.edu.pl

Organizatorzy

 • Wydział Inżynierii Lądowej – wydział wiodący
 • Wydział Architektury – wydział współpracujący

Adres

 • Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
 • tel: +48 22 234 6291
 • e-mail: sp.ibim@pw.edu.pl
 • www.ibim.pw.edu.pl

Kierownik:

 • dr inż. Ireneusz Czmoch

Charakterystyka

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy – architektów, konstruktorów budowlanych, projektantów instalacji, chcących wykorzystywać technologię BIM zarówno w projektowaniu wielobranżowym, jak i w trakcie realizacji inwestycji z pomocą narzędzi i procesów BIM.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do:

 • Systematycznego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie stosowania technologii BIM 3D+ poprzez stworzenia warunków dobrej i efektywnej współpracy z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
 • Dbania o jakość pracy, terminowego i starannego koordynowania prac na modelem BIM 3D+ ze stronami zewnętrznymi, takimi jak inwestorzy, wykonawcy i dostawcy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Efektywnej współpracy i sprawnego stosowania narzędzi i technik BIM wspomagających projektowanie, koordynację i realizację budowy.
 • Wykorzystania popularnych systemów do modelowania architektury, konstrukcji oraz instalcji.
 • Poprawnego tworzenia modeli BIM 3D+, które zostały prawidłowo skoordynowane ze wszystkimi stronami procesu projektowo-wykonawczego.
 • Definiowania, planowania i organizacji procesu inwestycyjnego przy wykorzystaniu technologii BIM.
 • Specyfiki wzorów umów na realizację prac (projektowych lub wykonawczych) z pomocą narzędzi BIM oraz ramowymi zasadami komunikacji i koordynacji.

Czas trwania

 • 256 godz. w trakcie 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele.

Zasady naboru

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, po dostarczeniu kompletu oryginalnych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych.

Termin zgłoszeń

 • Zapisy na druga edycję rozpoczęte.
 • Rekrutacja przez stronę rekrutacja.pw.edu.pl
 • Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na mail: sp.ibim@pw.edu.pl

Opłata

 • 9 500 zł – opłata za 2 semestry
 • możliwość wyboru płatności: jednorazowo lub w 2-4 ratach,
  zgodnie z podpisaną umową