Zapisy na studia na Wydziale Architektury PW odbywają się w dniach 29.04.-24.05.2024 r.

Drodzy Kandydaci, informujemy, że rusza rejestracja na studia na naszym wydziale! Zapisy trwają w dniach 29 kwietnia - 24 maja 2024 roku i prowadzone są na trzy kierunki: jednolite magisterskie w języku polskim, I stopnia w języku angielskim i II stopnia w języku angielskim (Architecture for Society of Knowledge). Jednocześnie informujemy, że zapisy nowy kierunek studiów II stopnia w języku angielskim - Urban Redefinition Based Studies, rozpoczną się 1 sierpnia 2024 roku.

Obecnie zapisy są prowadzone na trzy kierunki:

  • architekturę – jednolite studia magisterskie trwające 12 semestrów, prowadzone w języku polskim,
  • architekturę (architecture) – studia I stopnia trwające 8 semestrów, prowadzone w języku angielskim,
  • architekturę (architecture) – studia II stopnia trwające 4 semestry, prowadzone w języku angielskim.

Rejestracja odbywa się przez stronę irk.pw.edu.pl. Należy tam wybrać odpowiedni poziom i kierunek studiów.

Studia jednolite po polsku

W rekrutacji na nasz wydział pod uwagę są brane:

  • wyniki matur (z matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej [fizyka, informatyka] ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej [geografia, historia, historia sztuki, język polski] ze współczynnikiem wagi 0,5; w przypadku egzaminów na poziomie podstawowym wynik jest dodatkowo mnożony przez 0,5), 
  • rezultaty sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji (dwa zadania, każde oceniane w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej). 

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się 8 czerwca w Gmachu Architektury

Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów ze sprawdzianu oraz z matur. 

Wyniki sprawdzianu zostaną podane 18 czerwca. Kandydaci znajdą je na stronie www Wydziału Architektury.

Ostateczne wyniki rekrutacji na architekturę zostaną ogłoszone 18 lipca – tak jak na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Warszawskiej. Potem zakwalifikowane osoby są zobowiązane do przekazania wymaganych dokumentów. 

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym informacje o sprawdzianie oraz dokładny terminarz są dostępne na stronie: 

www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-jednolite

Studia I stopnia po angielsku

Kwalifikacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie egzaminu składającego się z dwóch części:

  • zadania graficznego do samodzielnego opracowania (zostanie przesłane mailowo 3 czerwca, należy je wykonać i odesłać do 8 czerwca),
  • indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej (zostanie do niej zakwalifikowanych 75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów za zadanie graficzne, wyniki zostaną podane 18 czerwca na stronie Wydziału Architektury, a rozmowy będą się odbywały online w dniach 26–28 czerwca). 

Kandydaci na studia po angielsku muszą także udokumentować swoją znajomość tego języka. 

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone 3 lipca na naszej stronie www. Należy pamiętać, żeby we wskazanym terminie złożyć wymagane dokumenty.

Po więcej informacji o rekrutacji na te studia zapraszamy na stronę: 

www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-I-stopnia

Studia II stopnia po angielsku - Architecture for Society of Knowledge

W rekrutacji na studia II stopnia należy pamiętać o terminowym zarejestrowaniu się, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz złożeniu drogą elektroniczną wymaganej dokumentacji. 10 czerwca pojawi się informacja o osobach, które wezmą udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Po ich przeprowadzeniu, 18 czerwca, zostanie ogłoszona lista wstępnie zakwalifikowanych kandydatów. Jeśli liczba miejsc nie zostanie wykorzystana, we wrześniu odbędzie się druga tura rekrutacji.

Wszystkie zasady przedstawiono na stronie: 

www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-II-stopnia/Architecture-for-Society-of-Knowledge

Studia II stopnia po angielsku - Urban Redefinition Based Studies

Zapisy nowy kierunek studiów II stopnia w języku angielskim - Urban Redefinition Based Studies, rozpoczną się 1 sierpnia 2024 roku.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na ten kierunek: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-II-stopnia/Urban-Redefinition-Based-Studies 

Więcej informacji o kierunku Urban Redefinition Based Studies: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Urban-Redefinition-Based-Studies