Informacje Dziekanatu

Informacje dla studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021

Studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021 prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

legitymacje studenckie - automatyczne przedłużenie ważności

Praca dziekanatu w najbliższym czasie

Ze względu na pandemię koronawirusa większość spraw załatwiana będzie w trybie zdalnym. W sprawach, które wymagają obecności studenta na Wydziale, prosimy o uprzedni kontakt mejlowy i umówienie się z pracownikiem dziekanatu na konkretny dzień i godzinę.

(poniżej zamieszczamy przewodnik, jak załatwiać najczęstsze sprawy)

W godzinach 10 – 12 od poniedziałku do czwartku pracownicy Dziekanatu są do Państwa dyspozycji na czacie na Microsoft Teams. Zapraszamy również do zgłaszania problemów drogą mejlową. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dziekanat

Przewodnik:

1. Konieczna osobista obecność Studenta na Wydziale:

- legitymacje dla studentów I roku
[w sprawie przedłużeń legitymacji studentów wyższych lat nie mamy jeszcze wytycznych]

- podpis ślubowania - w myśl nowych przepisów konieczne do uzyskania statusu studenta

- zaświadczenia do ZUS

- wnioski o stypendia

- dokumenty związane z gotowością do obrony pracy dyplomowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odebraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę (przy okazji pracownik dziekanatu sprawdzi kompletność teczki)

- praca dyplomowa: okładka pracy dyplomowej jest do odebrania w dziekanacie; jeden oprawiony egzemplarz należy dostarczyć do biblioteki Wydziału

2. Możliwość załatwienia w trybie zdalnym:

- podanie o zapomogę: USOS

- podanie o rozłożenie czesnego na raty: USOS

- wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego - wypełniony formularz należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- wniosek o urlop okolicznościowy: podanie w USOS, dokumenty poświadczające okoliczność należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- zaświadczenie o studiowaniu (chyba, że student potrzebuje oryginał)

- karta obiegowa - prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do pracowników właściwych dziekanatów (zaświadczenie z Biblioteki Głównej student musi zdobyć we własnym zakresie)

W sprawach nieobjętych powyższym wykazem prosimy o kontakt mejlowy

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych znajduje się w zakładce Studia > Stypendia

IDEAS Program Year I - info on language classes

IDEAS Program Year I - info on placement test, language classes and C1 Academic exemption rules:

https://www.sjo.pw.edu.pl/studies-in-english/information-for-students/the-faculty-of-architecture/

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok - info. o zajęciach językowych:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia inżynierskie

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok - info. o teście diagnostycznym, zajęciach językowych i weryfikacji certyfikatów:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia jednolite magisterskie) 

Dyplomy magisterskie - składanie gotowości

W dniu 11 września 2020 r. dyplomanci studiów magisterskich składają dokumenty gotowości w dziekanacie osobiście w godz. 10-14 i odbierają okładki do opisu pracy (dokumenty w oryginale w teczce podpisanej imię, nazwisko i nr albumu) z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych. Osoby na kwarantannie prosimy o nieprzychodzenie w tym terminie tylko przesłanie drogą elektroniczną (po zakończeniu kwarantanny prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów w oryginale).

Rekrutacja ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2020/21 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

 Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 06.03.2020 do 15.03.2020.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

 

 UWAGA: W związku z sytuacją związaną z COVID-19 wydrukowany i podpisany wniosek aplikacyjny wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami będzie trzeba dostarczyć do Dziekanatu w terminie późniejszym (t.j. po otwarciu Uczelni dla studentów). Oznacza to, że nie należy również przesyłać skanów w.w. dokumentów.

Ważna informacja dla dyplomantów

Termin złożenia poprawionych kart dyplomu został przedłużony do 20 marca.

Karty składamy wyłącznie elektronicznie, przesyłając je e-mailem na adres dziekanatu (magisterskiego dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  lub inżynierskiego dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl ) i do wiadomości promotora.

Nie muszą być one opatrzone podpisem promotora.

Zatwierdzone karty dyplomu dziekanat będzie odsyłał mailem na indywidualny adres studenta w domenie PW.