Informacje Dziekanatu

Zapisy na zajęcia na semestr zimowy 2021/2022

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021Z

1.Rejestracja na zajęcia   wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.

2.Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).

3.Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.

4.Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW.

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty

Studium Języków Obcych organizuje spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty na semestr zimowy 2021.

Ważność legitymacji studenckiej

W związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 15 sierpnia 2021r. legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpocznie się 8 października 2021 wg harmonogramu, który zostanie podany w terminie późniejszym.

Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Ważne informacje o lektoratach dla studentów 1 i 2 roku – wszystkie szczegóły dostępne tu:  https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów.

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oferuje zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony wykład pt.:  Problemy współczesnej cywilizacji 

Suplementy - obrony od 01.07.2021

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 51/2021  oraz 52/2021 wszyscy dyplomanci, którzy będą bronić się od 01.07.2021 zobowiązani się przed obroną sprawdzić poprawności danych zawartych w suplemencie w USOSwebie.

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Praktyki inwentaryzacyjne 2021

Zapraszamy do rejestracji na praktyki inwentaryzacyjne.

Rejestracja: 11.06.2021 godz. 20.00 – 15.06.2021 godz.12.00 

Program POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do programu POSTDOC PW,

Stypendium im. M. Króla na rok ak. 2021/22 dla studentów WAPW otrzymujących aktualnie stypendium socjalne

Termin składania wniosków ( Sekretariat Prorektora ds. Studenckich Gmach Główny PW pok. nr 112) upływa dnia 01.06.2021r.Wnioski i więcej informacji o stypendium w zakładce studia/stypendia.https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Stypendia-Pomoc-Materialna-Ubezpieczenia-Domy-Studenckie/Stypendium-im.-M.-Krola

Zapisy na konsultacje dyplomowe

10 kwietnia od godz. 20:00 zostaną uruchomione zapisy do prowadzących konsultacje dyplomowe. Zapisy potrwają do 17.04.2021 do godz.23:59.

semestr letni 2020/2021 - zajęcia zdalne

Uwaga studenci - wszystkie zajęcia w trybie zdalnym 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 6/2021 Rektora PW

do dnia, 16 czerwca 2021 r.

wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury PW będą się odbywały

w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Karty dyplomowe 2021 - termin składania 31.01.2021

karta inz styczen 2021 (pdf, 65,93 kB)
karta mgr styczen 2021 (pdf, 99,22 kB)

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Studia/Dyplomy.

Szanowni Państwo wypełnioną i podpisaną kartę dyplomową należy odesłać do

Dziekanatu Inżynierskiego          dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl  (karty inżynierskie)

Dziekanatu Magisterskiego          dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  (karty magisterskie).