ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021Z

1.Rejestracja na zajęcia   wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.

2.Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).

3.Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.

4.Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW.