Zamówienia publiczne

Procedury

Procedura postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz zasad sporządzania planu zamówień publicznych i trybu postępowania przy archiwizacji dokumentów z zakresu zamówień publicznych

Słownik kodów CPV (pdf, 1,26 MB)
Wnioski do pobrania:
Zarządzenie 85_2021 (1) (pdf, 308,99 kB)
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37,99 kB)
Kurs EURO - 2022 (pdf, 230,10 kB)

Ogłoszenia o zamówieniach:

dostępne są na stronie BIP PW w zakładce zamówienia publiczne/ogłoszenia.

Ogłoszenia o zamówieniach zamieszczonych w Bazie Konkurencyjności:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie założeń działania Centrum Projektowania Uniwersalnego (CPU) Politechniki Warszawskiej (PW), które jest powoływane przy Wydziale Architektury PW. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentu zawierającego opis struktury i proponowanej działalności CPU oraz prezentacji zawierającej główne założenia działania CPU.

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie założeń działania Centrum Projektowania Uniwersalnego (CPU) Politechniki Warszawskiej (PW), które jest powoływane przy Wydziale Architektury PW. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentu zawierającego opis struktury i proponowanej działalności CPU oraz prezentacji zawierającej główne założenia działania CPU.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie założeń działania Centrum Projektowania Uniwersalnego (CPU) Politechniki Warszawskiej (PW), które jest powoływane przy Wydziale Architektury PW, w zakresie organizacji szkolenia dotyczącego projektowania uniwersalnego produktu oraz związanych z nim niezbędnych materiałów dydaktycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie założeń działania Centrum Projektowania Uniwersalnego (CPU) Politechniki Warszawskiej (PW), które jest powoływane przy Wydziale Architektury PW, w zakresie organizacji szkolenia w formie warsztatów uliczno-terenowych i typu „living labs” dotyczących projektowania uniwersalnego oraz związanych z nimi niezbędnych materiałów dydaktycznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WAPW/09/ZO/BUPZP/2022

NAZWA POSTĘPOWANIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń działania Centrum Projektowania Uniwersalnego (CPU) Politechniki Warszawskiej (PW), które jest powoływane przy Wydziale Architektury PW, w zakresie organizacji szkoleń dotyczących projektowania uniwersalnego środowiska zbudowanego (2 części) oraz związanych z nimi niezbędnych materiałów dydaktycznych.

WAPW_09_ZO_BUPZP_2022 (zip, 832,87 kB)
Zbiorcze Zestawienie Ofert (pdf, 81,97 kB)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WAPW/10/ZO/BUPZP/2022

NAZWA POSTĘPOWANIA

NAZWA POSTĘPOWANIA
Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Warszawskiej.
Część 1: Organizacja szkolenia dotyczącego projektowania uniwersalnego produktu oraz związanych z nim niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Część 2: Organizacja szkolenia w formie warsztatów uliczno-terenowych i typu „living labs” dotyczących projektowania uniwersalnego oraz związanych z nimi niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Część 3: Opracowanie dokumentu zawierającego opis struktury i proponowanej działalności CPU oraz prezentacji zawierającej główne założenia działania CPU.

WAPW_10_ZO_BUPZP_2022 (zip, 882,25 kB)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WAPW/13/ZO/BUPZP/2022

NAZWA POSTĘPOWANIA
Przeprowadzenie przez testerów wizji lokalnej wskazanych budynków Politechniki Warszawskiej oraz ich najbliższego otoczenia, w tym kampusu centralnego oraz konsultacja opisów dostępności architektonicznej tych budynków.

Zapytanie ofertowe z załącznikami (ZO) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 701,33 kB)
Zbiorcze Zestawienie Ofert (pdf, 116,74 kB)

Politechnika Warszawska Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej niniejszym pismem informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  w niniejszym postępowaniu: