Władze Wydziału

DZIEKAN

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

dziekan.arch@pw.edu.pl 

PRODZIEKANI

Prodziekan ds. Ogólnych

dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni

dziekan.og.arch@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr Iwona Szustakiewicz

dziekan.stud.arch@pw.edu.pl 

Godziny przyjęć: poniedziałki 14:00 – 15:00

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

dziekan.nauka.arch@pw.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. PW

dziekan.dyd.arch@pw.edu.pl

Godziny przyjęć: poniedziałek 15:00 – 16:00