Jednostki administracyjno-techniczne

BIURO DZIEKANA

e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 
tel/fax: 22 628 28 87
tel.w: 52 24

mgr Marta DOWALEWSKA
 e-mail: marta.dowalewska@pw.edu.pl 
tel. 22 628 28 87

mgr Agata JASKÓŁKA
 e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 
tel. 22 628 28 87 

Edyta RASIŃSKA - sprawy naukowe
  e-mail:  edyta.rasinska@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 56 38

Urszula LANG - sprawy naukowe
  e-mail: urszula.lang@arch.pw.edu.pl 
 tel: 22 234 56 38

Jadwiga ŻURAWSKA- sprawy osobowe

e-mail: jadwiga.zurawska@pw.edu.pl
 tel. 22 234 54 40

DZIEKANAT

mgr Paulina GRYGLASZEWSKA - kierownik dziekanatu
  pokój 21,
  e-mail: usos.arch@pw.edu.pl .
 tel: 22 628 32 36

Renata KALINOWSKA - studia I stopnia - inżynierskie
  pokój 20,
  e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 55 50

Joanna TOBOLSKA - studia II stopnia - magisterskie
  pokój 21,
  e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

Dorota TOLAK - dyplomy, suplementy
  pokój 21,
  e-mail: dorota.tolak@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

mgr Łukasz Lepionka
 pokój 21,
 e-mail: ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne
 e-mail: international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa
tel: 22 234 52 06

Anna GRABCZAN - stypendia, ubezpieczenia, opieka medyczna, domy studenckie,
 Anna GRABCZAN - kredyty studenckie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  pokój 20,
 e-mail: anna.grabczan@pw.edu.pl

 tel: 22 234 55 49

mgr inż. Robert KAMIŃSKI - oferta i rozliczenia dydaktyczne
  pokój 20,
  e-mail: robert.kaminski@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 71 72

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr Ewa BOMMERSBACH-MASZKE - Kierownik, Pełnomocnik Kwestora PW

mgr Monika BORUCKA - Starszy specjalista ds. finansowych

mgr Magdalena RESZTAK - Specjalista ds. finansowych

mgr Patrycja WASIAK - Starszy referent ds. finansowych

kontakt:
  pokój 0-105, oficyna
  tel. 22 628 67 10
 tel. 22 234 55 30

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

mgr Katarzyna MORDAKA-SOBIPAN - p.o. kierownika

kontakt:
  pokój 3
 tel. 22 234 55 51

Agata Banaszek - specjalista ds. administracyjnych

kontakt:
  pokój 3, oficyna
  e-mail: gosp@arch.pw.edu.pl  tel. 22 621 91 77
 tel. 22 234 55 57

Paweł Orlik-mistrz elektryk

tel. 22 234 5552

Konserwatorzy

Bolesław SZCZEŚNIAK

Zbigniew SZYCHOWSKI

tel. 22 234 55 57

Szatnia

Paweł KOKOSZKA

Beata STEFANIAK

Katarzyna SZWACZYK

tel. 22 234 5540

Portiernia

Wojciech KANAREK

Wojciech PIECEK

Ryszard SUSKI

tel. 22 234 5540

BIBLIOTEKA

kustosz bibl. mgr Marek OGŁOBLIN

mgr Blanka KANIA

Jan BOCHENEK

Jerzy RUDNICKI

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH

mgr Alicja Borucka-Dyl

SEKRETARIAT NR 1

mgr Ewa Kozłowska

SEKRETARIAT NR 3

mgr inż. Elżbieta Szary

POZOSTALI PRACOWNICY:

Konrad Puścian - informatyk

Stefan Drewiczewski - grafik

Jerzy Milewski - modelarnia