Postępowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

Procedura, przepisy, wymagania

Obowiązujące przepisy

Wykaz wymaganych dokumentów - w przygotowaniu

Wzór ankiety - w przygotowaniu