Terminarz powołań na funkcje kierownicze dla Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028

Poniżej publikujemy Terminarz Wyborów Dziekana i Prodziekanów dla Wydziału Architektury na kadencję 2024-2028

[AKTUALIZACJA] Zmieniła się godzina i miejsce Pierwszego zebrania ukonstytuowanego Wydziałowego Kolegium Elektorów, poniżej publikujemy zaktualizowany Terminarz