URBS: Urban Redefinition Based Studies – nowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej!

W październiku 2024 r. uruchamiamy nowy kierunek studiów drugiego stopnia w języku angielskim, skupiony na projektowaniu urbanistycznym! 

Studia urbanistyczne, w których miasto jest zarówno podmiotem, jak i kontekstem, są programem interdyscyplinarnym. Dwuletni kurs URBS został opracowany w sposób mający zapewnić pasjonujący program, który nie zamyka się w granicach podziałów geograficznych ani dyscyplin naukowych, pozwalając ogarnąć różnorodność sił kształtujących miasto XXI wieku. Na pierwszy plan wysuwamy najnowsze technologie cyfrowe z wykorzystaniem zaawansowanych baz danych, czerpiąc jednocześnie z tradycji i bogatego doświadczenia Polskiej Szkoły Urbanistycznej, stworzonej na Politechnice Warszawskiej sto lat temu. Wykorzystane zostaną innowacyjne metody uczenia się, w tym oparte na metodzie Project-Based Learning, Design Thinking, wykorzystujące platformy cyfrowe i programy umożliwiające kształcenie na odległość oraz współpracę interdyscyplinarną.

Zapraszamy!

Z nami zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do wypełnienia zarówno tradycyjnych, jak i powstających ról planistycznych (takich jak projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne i strategiczne, planowanie środowiskowe, planowanie i projektowanie krajobrazu, kształtowanie polityki i programowanie usług, doradztwo inwestycyjne). Jako absolwent będziesz przygotowany do konkurowania o lokalne i międzynarodowe stanowiska w organizacjach publicznych, prywatnych i non-profit, firmach planistycznych, architektonicznych i doradczych w zakresie polityki, instytutach badawczych i organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji o rekrutacji:

https://www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-II-stopnia/Urban-Redefinition-Based-Studies

Więcej informacji o kierunku: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Urban-Redefinition-Based-Studies

 

Fot. Mikołaj Gomółka