Postępowania zakończone

BARAŃSKI Marek

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

BIELECKI Czesław

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

BUKAL Grzegorz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

CIBIS Jerzy

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

GAWLIKOWSKA Anna

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

GRODECKI Piotr

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

HANZL Małgorzata

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

KĘPCZYŃSKA-WALCZAK Anetta

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

KLIMOWICZ Joanna

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

KODYM-KOZACZKO Grażyna

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

KOSZEWSKI Krzysztof

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

LASOCKI Maciej

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

ŁAPIŃSKA Halina

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

MALCZYK Tomasz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

MALEC Tomasz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

MARYŃCZUK Paweł

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

MIRECKA Małgorzata

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

ORZECHOWSKI Mirosław

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

PACHOWSKI Janusz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

PIOTROWICZ Dariusz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

RYTEL Grzegorz

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

SERDYŃSKA Joanna

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

STELMACH Bolesław

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

TOMANEK Michał

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego

TULKOWSKA-SŁYK Karolina

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego.