Serdeczne gratulacje dla dwóch dyplomantek nagrodzonych w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy i Zespół Muzeum Warszawy po raz piąty nagrodzili najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Dwa wyróżnienia trafiły do dyplomantek z naszego Wydziału: Sylwii Magdaleny Pędziejewskiej oraz Emilii Rakowskiej

Konkurs o Nagrodę Prezydenta wspiera zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także ich zaangażowanie do współtworzenia tożsamości Warszawy. Obie główne nagrody i trzy wyróżnienia otrzymały osoby z Politechniki Warszawskiej.

mgr Sylwia Magdalena Pędziejewska 
z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
za pracę:
Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm miasta na przykładzie modelowego kwartału.
Promotorem pracy był dr inż. arch. Artur Filip,
a promotorem pomocniczym mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.

mgr Emilia Rakowska
z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
za pracę:
Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich w Warszawie.
Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina Tulkowska–Słyk.