Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Michał Popławski

18 września 2019 r. godz. 10:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zawiadamiają, że dnia 18 września 2019 r. o godz. 10:15 w audytorium im. Stanisława Noakowskiego Wydziału Architektury w Warszawie ul. Koszykowa 55 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. Michała Popławskiego

 

na temat:

Budynki przełomu XIX i XX wieku w Warszawie w kontekście uszkodzeń wojennych i eksploatacyjnych – problematyka napraw iwzmocnień konstrukcji tradycyjnych, w świetle badań autorskich

 

Promotor:

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Politechnika Gdańska

 

dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).