Podsumowanie i fotorelacja z konferencji naukowej Architecture of Challenges - Materials for the Future 2024

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbyła się druga z cyklu konferencja Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości, zorganizowana przez: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania podsumowania wydarzenia.

Celem konferencji była dyskusja na temat możliwości rozwoju architektury z uwzględnieniem nowych technologii materiałowych.

Obrady w pierwszym dniu odbywały się w Pałacu na Wyspie (Łazienki Królewskie w Warszawie). 

 

Po części inauguracyjnej, w ciągu 4 sesji wygłoszono 15 referatów – m.in. przez:

• Marcosa Cruza – Bioreceptive design for the Biocene (The Bartlett School of Architecture University College London, Studio Biocene, Wielka Brytania); 

• Brama Aertsa – Transformative actions (ATAMA atelier for transformative architecture, Belgia);

• Gabrielę Manzi Zamudio – Workshop on sustainable timber architecture Chile-Japan (Wydział Architektury i Urbanistyki – Uniwersytet w Chile); 

• Magdalenę Pios - Low carbon footprint, natural origin, recycled content – materials in modern architecture (AMBIENT, Polska), • Jerzego Łątkę – Implementation of paper - based materials in architectural structures (Politechnika Wrocławska, Polska); 

• Ferdinanda Ludwiga – Growing Architecture - Designingand Building with Trees (Technical University of Munich, (TUM) Office for Living Architecture in Stuttgart, Niemcy); 

• Francois Roche - Fugitive paradigms. Limbo the newcolor (New-Territories, Francja). 

 

Po obradach odbyła się uroczysta kolacja zamykająca pierwszy dzień.  

 

 

Miejscem obrad drugiego dnia był Pałac Czapskich w Warszawie – siedziba Akademii Sztuk Pięknych. W tym dniu po uroczystym przyjęciu przez prodziekana prof. Prota Jarnuszkiewicza (ASP w Warszawie) odbyły się również 4 sesje referatów – m.in.:

 

• Agata Bonenberg - Exploring Micelium-Based Composites: A Fresh Eco – Aesthetic Approach to Interior Design (Politechnika Poznańska). 

• Anders Berensson - The resources from a localcontext perspective (Anders Berensson Architects, Szwecja), Brian • Edward Wennersten - European Bamboo Research Project Dutch Bamboo Foundation with ArtEZ University (Dutch Bamboo Foundation, Holandia), 

• Oleksii Vostrykov – Materials for the Future. Upcycling (Replus Bureau, Ukraina), 

• Przemysław Woś - Public buildings made with bio-based materials. A fragrant future (SWIADOM Architectural Studio, Polska), 

• Anna Tofiluk − Activities of the Sustainable Architecture Division of Association of Polish Architects Warsaw Branch (OW SARP) with particular emphasis on the pro-environmental assessments of buildings (Politechnika Warszawska), 

• Jan Dowgiałło i Anna Zawadzka-Sobieraj –Decarbonisation of construction processes − introducing zero carbon natural materials, including wood, into circular construction (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego), 

• Slava Stopul - Ukraine Villages digital tool: preserving Ukraine’s ruralarchitecture with the help of parametric design (Balbek Bureau, Ukraina) 

• Luc Schuiten−Towards a plants city (Schuiten Architecture Studio, Belgia). 

 

Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca. Przedstawione prezentację ukazały różnorodność w podejściach do zrównoważonego stosowania materiałów – potencjały i ograniczenia dla architektury. 

 

Partnerami tegorocznej konferencji byli: Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA); Politechnika Zaporoska, Politechnika Lwowska, Narodowa Unia Architektów Ukrainy, Narodowa Akademia Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz (Łódzki Instytut Technologiczny), Koło Architektury Zrównoważonej przy Stowarzyszeniu Architektów Polskich – Oddział Warszawski. 

 

Honorowy patronat został przyznany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki, Rektora Politechniki Warszawskiej, Ambasadę Szwajcarii w Polsce, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez wydawnictwa: Architektura i Biznes, Architektura-Murator, Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Warszawski oraz patronatem wydawniczym przez Środowisko Mieszkaniowe Housing Environment.

 

Środki finansowe na organizację konferencji przekazali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Politechnika Warszawska, Flora Development, Fundacja Deloitte, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Dzięki dotacji z programu NAWA sfinansowany został pobyt 15-osobowej delegacji z Politechniki Lwowskiej w ramach rozwoju współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej.

 

Wszystkie zdjęcia dostępne są do pobrania z dysku w chmurze: 

Konferencja Architektura Wyzwań - Materiały Przyszłości 

Fot. Artur Brzozowski