Konferencja Architecture of Challenges - Materials for the Future

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości", która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2024. Szczegóły w pliku: Komunikat_PL (pdf, 172,81 kB)

W imieniu Organizatorów: Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszamy na 

II Międzynarodową Konferencję Naukową

pt: Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości

 

| 17.06 – 18.06.2024 | 

dzień I: Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1

dzień II: Pałac Czapskich, Siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  
ul. Krakowskie Przedmieście 5 

 

Anna Maria Wierzbicka / dr hab. inż. arch, prof. PW/ 

- Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

TEZY KONFERNECJI

Tezy_PL (pdf, 42,62 kB)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

Opłata konferencyjna obejmuje czynny, stacjonarny, udział w dwudniowej Konferencji (udział certyfikowany), z możliwością publikacji referatu w monografii naukowej PW 20 pkt (z listy MNiSW) lub posteru, dwudniowy catering, materiały konferencyjne:

- 300 zł dla studentów i doktorantów;

- 500 zł pracownicy naukowi i pozostali uczestnicy.

 

Przy zgłoszeniach wieloautorskich (max. 5 współautorów) przynajmniej jeden współautor referatu bądź posteru jest zobowiązany do udziału w konferencji stacjonarnie. 

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję, zgłoszenie referatu lub posteru odbywa się przez formularz:

https://forms.office.com/e/Ukh0dTZyzE

Wpłaty należy dokonać do dnia 23 maja 2024 roku na Konto:

51 1240 2092 9522 1010 0100 0000

 W tytule podać: Imię_Nazwisko

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się referatu na konferencję decyduje Komitet Naukowy konferencji. Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję będzie przekazywana przez organizatora po zweryfikowaniu otrzymanych zgłoszeń. 

 

ZGŁOSZENIE REFERATU – WYTYCZNE EDYTORSKIE

Zgłoszenie wypełnić tylko w języku angielskim.

Należy podać tytuł referatu (max. 150 znaków), referat w języku angielskim (min 500 max. 560 wyrazów), bibliografię (min. 3  max. 5 pozycje bibliograficzne). Sporządzanie bibliografii w stylu APA.

Referat może być zgłoszony max. przez pięć współautorów. Wybrane referaty przez Komitet Naukowy zostaną wygłoszone na konferencji. Pozostałe referaty po pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w monografii PW wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej (20 pkt MNiSW). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Oficynę Wydawniczą PW zostanie rozesłane do autorów w późniejszym czasie.

  

ZGŁOSZENIE POSTERU

Zgłoszenie wypełnić tylko w języku angielskim.

Podczas rejestracji należy podać tytuł proponowanego posteru oraz opis (500-560 wyrazów).

Poster może być zgłoszony max. przez pięć współautorów. Szablon do prezentacji posteru zostanie wysłany autorom w połowie maja. Postery zostaną również opublikowane w monografii PW. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację przez Oficynę Wydawniczą PW zostanie rozesłane do autorów w późniejszym czasie.

 

WAŻNE DATY:

22 kwietnia 2024 – ostateczny termin nadsyłania referatów oraz posterów

10 maja 2024 – powiadomienie o przyjętych referatach prezentowanych na konferencji oraz referatach do publikacji w monografii, a także posterów

20 maja 2024 – termin nadsyłania posterów do publikacji w monografii (szablon będzie dostępny w późniejszym terminie na stronie internetowej konferencji oraz rozesłany do autorów)

23 maja 2024 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej oraz ostateczny termin rejestracji na konferencję (bez wygłoszenia referatu bądź posteru)

3 czerwca 2024 – ogłoszenie programu konferencji

10 czerwca 2024 – ostateczny termin nadsyłania prezentacji przez prelegentów konferencji w formacie powerpoint lub pdf

17-18 czerwca 2024 – konferencja

 

Planowana jest dwudniowa transmisja konferencji na żywo. Osoby zainteresowane transmisją prosimy o wypełnienie formularzu: 

https://forms.office.com/e/aG1qpg6Ujj

Na podany w formularzu e-mail zostanie wysłany link do transmisji na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

 

Linki do transmisji online:

I dzień: https://youtube.com/live/xFXvfY_V0C4?feature=share 

II dzień: https://youtube.com/live/hvzmChmk35Q?feature=share 

 

Adres korespondencyjny konferencji: 

konferencja.wapw2024@pw.edu.pl

 

Adres internetowy konferencji:

https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Nauka/Konferencje/Architecture-of-Challenges-Future-Materials-2024

 

Klauzura RODO:

Klauzula RODO (pdf, 268,65 kB)