Zapraszamy do udziału w konkursie RESILIENT DESIGN COMPETITION

Konkurs organizowany jest przez The Building 4Humanity. 

Konkurs otwarty jest dla zespołów w dwóch kategoriach: zespoły profesjonalne i zespoły studenckie. Czas na rejestrację do 7 sierpnia. 

Tematem konkursu rezyliencja w architekturze. Rezyliencja (łac. resilience) – umiejętność lub proces dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodpornianie się, plastyczność umysłu, zdolnością do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników. 

Więcej szczegółów na stronie https://domigorecka.wixsite.com/buildresilience/design-competition  oraz na ulotce: