Program stypendialny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do międzynarodowego programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. 

Szczegółowe informacje o terminach i trybie składania wniosków, regulamin i dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Więcej informacji o programach realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej można znaleźć pod adresem:
https://nawa.gov.pl/