Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

·         Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji – dziedzina architektura i budownictwo

·         Departament Polityki Przestrzennej – dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze" lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.