„KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji  ogólnopolskiego Konkursu Architektury Ceglanej organizowanego dla studentów wydziałów architektury przez Związek Producentów Ceramiki Budowlanej przy współudziale SARP .

https://pl-pl.facebook.com/konkursarchitekturyceglanej/

Ideą konkursu jest budowanie świadomości piękna architektury ceglanej, oraz propagowanie klinkieru jako najszlachetniejszego z materiałów elewacyjnych. Konkurs ma przybliżyć przyszłym architektom technologię elewacji z cegieł i płytek  klinkierowych, oraz zapoznać ich z możliwościami jakie daje dziś architektowi - rynek ceramicznych  materiałów  elewacyjnych. W tej edycji konkursu studenci  będą  mogli sprawdzić swe umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków, w kategoriach:

I . Budownictwo mieszkaniowe – dom jednorodzinny wolnostojący,

II. Budownictwo przyszłości

Dodatkową zachętą do udziału w KONKURSIE ARCHITEKTURY CEGLANEJ   jest  atrakcyjna pula nagród konkursowych, w sumie - 6 nagród pieniężnych.  Dodatkowo zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z dwóch kategorii otrzymają płatny staż w renomowanym biurze projektowym: FS&P ARCUS oraz WXCA Sp. z o.o.

Prace konkursowe składane w terminie do 15.04.2019 r. na adres:
SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie : „KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ” – SARP Pan Marek Szeniawski.

ORGANIZATOR

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ jest organizacją skupiającą w producentów ceramiki budowlanej. Związek jest członkiem międzynarodowej federacji zrzeszającej organizacje producentów ceramiki budowlanej z 27 państw. Aktywność związku skupia się głównie na promocji ceramiki budowalnej w Polsce. Związek jest również wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika  branżowego „Ceramika Budowlana”.

http://www.zwiazek.org.pl/