NOWA OŚ PRASKA - zapraszamy na wystawę studenckich projektów specjalności Architektura Idei, która trwa do 16 lutego

Kładka przez Wisłę już w budowie i co dalej? Nad tym pytaniem pochylili się studenci 11 semestru Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej specjalności Architektura Idei: Kreowanie Miasta Poprzez Sztukę – Mikrointerwencje W Przestrzeniach Społecznych.

Oś ulic OKRZEI -ZABKOWSKIEJ-KAWĘCZYŃSKIEJ na Pradze jest pełna lokalnego charakteru i kontrastów. Tożsamość Osi studenci ukazali w krótkich esejach filmowych wykonanych podczas seminarium projektowego.  

NOWA OŚ PRASKA to projekt mikrointerwencji podkreślający lokalny charakter i rozwiązujący problemy w trzech kategoriach: Przestrzeni, Zieleni oraz Społeczności.

Każda z 6 grup studentów wybrała MUZĘ - dziedzinę sztuki - która stała się ich inspiracją i przewodniczką w procesie projektowym na jednym z 6 odcinków Osi. Muzami były : KINO, MALARSTWO, HISTORIA, RZEŹBA, MUZYKA i TEATR. 

Takim sposobem zrealizowano spójny projekt NOWEJ OSI podkreślający lokalną tożsamość oraz polepszający jakość przestrzeni. Służyć ma ona zarówno mieszkańcom jak i przyciągnąć użytkowników nowej kładki pieszo-rowerowej. 

W celu prezentacji idei szerszemu gronu odbiorców zorganizowano wystawę w sali Saint-Gobain w Przestrzeni Przewrotu Kopernikańskiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18 w Warszawie. Wernisaż odbył się w piątek 2 lutego 2024, natomiast całość ekspozycji można oglądać jeszcze do 16 lutego 2024.

Zapraszamy! 

Architektura Idei 
Zakład Projektowania i Teorii Architektury  
Koordynator specjalności: 
dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW 
Prowadzący: 
dr inż. arch. Agnieszka Chudzińska 
mgr inż. arch. Ewa Kuhnert 
mgr inż. arch. Maja Piechowiak 
Autor zdjęć: Marek Wołynko 
Tekst: Maja Sutkowska