Aktualności

Wystawa - Projekt architektoniczny. Mała użyteczność w krajobrazie

W tym tygodniu zapraszamy do obejrzenia trzech wystaw studenckich.
- Projekt architektoniczny. Mała użyteczność w krajobrazie
- Techniki Informacyjne
- Projekt Architektoniczny. Duża użyteczność

Wystawa - Techniki Informacyjne

W tym tygodniu zapraszamy do obejrzenia trzech wystaw studenckich.
- Projekt architektoniczny. Mała użyteczność w krajobrazie
- Techniki Informacyjne
- Projekt Architektoniczny. Duża użyteczność

Wystawa - Projekt Architektoniczny. Duża użyteczność

W tym tygodniu zapraszamy do obejrzenia trzech wystaw studenckich:

- Projekt architektoniczny. Mała użyteczność w krajobrazie
- Techniki Informacyjne
- Projekt Architektoniczny. Duża użyteczność

Międzywydziałowe studia podyplomowe - interdyscyplinarny BIM

Zapraszamy na trzecią edycję studiów podyplomowych - Międzywydziałowe studia podyplomowe - interdyscyplinarny BIM

Harmonogram wystaw w tym tygodniu

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów w tym tygodniu.

Gratulacje dla Aleksandry Kuk - Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy

Serdecznie gratulujemy Aleksandrze Kuk otrzymania Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. Aleksandra Kuk została nagrodzona za pracę magisterską wykonaną na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem dr inż. arch. Macieja Czarneckiego - ,,Utrzymanie pierwotnej funkcji handlowej przy adaptacji obiektów modernistycznych na przykładzie domu handlowego ,,Puchatek” w Częstochowie".

Wystawa - Rysunek Odręczny

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od jutra  21 stycznia będzie można oglądać wystawę semestru I studiów inżynierskich - "Rysunek Odręczny"

Wystawa Projektów - Projekt Urbanistyczny - Plan Miejscowy

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru VII studiów inżynierskich - "Projekt Urbanistyczny - Plan Miejscowy"

Wystawa Projektów - Duży Obiekt o Skomplikowanej Technologii

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru III studiów magisterskich - "Duży Obiekt o Skomplikowanej Technologii"

Wystawa Projektów - Elementy Projektowania

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru I studiów inżynierskich - "Elementy Projektowania"

Wystawa Projektów - Osadnictwo Wiejskie

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Dzisiaj rozpoczyna się wystawa semestru V studiów inżynierskich - "Osadnictwo wiejskie"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel

27 stycznia 2020 r. godz. 12:15, Sala Rady Wydziału

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

21 stycznia 2020 r. godz. 14:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Budżet partycypacyjny PW

Zapraszamy do udziału w Budżecie PArtycypacyjnym PW. Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. 

Druga tura zapisów na specjalności.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze zapisów na specjalności. Chętnych do udziału w zajęciach realizowanych przez specjalności zapraszamy do wzięcia udziału w zapisach za pomocą systemu USOS. Zapisy trwają do 12 stycznia do północy. Kryterium kwalifikacji jest ocena z Projektu Architektonicznego z sem. 1 mgr (70%) oraz średnia ocen ze studiów inżynierskich (30%).
Osoby, które zostały zakwalifikowane przez zespoły specjalności znajdują się już na odpowiednich listach i nie uczestniczą w tych zapisach.

Wystawa - Seminarium Wybieralne "Rewitalizacja Miasta"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Seminarium Wybieralnego "Rewitalizacja miasta" semestru 7. studiów inżynierskich

Czwartek - zajęcia zgodnie z planem poniedziałkowym

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za czwartek"
W semestrze zimowym: 09.01.2020r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Wystawa Projektów - Projekt Urbanistyczny "Centrum"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Urbanistycznego, semestru 1. studiów magisterskich

Detroit 2020 - Międzynarodowa Wymiana Studencka

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2020) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 9 osób.

Serdecznie gratulujemy! Głowna nagroda w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością dla Łukasza Dmowskiego

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością. Główna nagroda trafiła do Łukasza Dmowskiego, absolwenta naszego Wydziału.

Godzina dziekańska

18 grudnia 2019 r. między godziną 14:00 a 15:00

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

Debata członków kapituły konkursowej

W ostatni poniedziałek 16 grudnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców, organizowanym przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Konkurs objęty został patronatem przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Wykład Gościnny - Architects for Urbanity - Irgen Salianji

Zapraszamy na Wykład Gościnny, który wygłosi Irgen Salianji,  założyciel Architects for Urbanity. Wykład odbędzie się w czwartek 19.12.19 o godz. 17.00 w sali 103.

Harmonogram wystaw w tym tygodniu

W tym tygodniu rozpoczynają się dwie wystawy projektów. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Konstrukcji, semestru 5. studiów inżynierskich, oraz wystawy Projektu Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim sem. 1 studiów magisterskich

Terminarz wystaw - Zima 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wystaw w tym semestrze. W każdym kolejnym tygodniu, aż do pierwszego tygodnia lutego będzie coś ciekawego do oglądania!