MONOGRAFIA NAUKOWA "MIESZKANIE - PROBLEM PUBLICZNY, SPOŁECZNY CZY PRYWATNY?"

W ramach realizowanego na Wydziale Architektury pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny Giecewicz, prof. PW grantu badawczego pt. "Mieszkanie - problem publiczny, społeczny czy prywatny?" zapoczątkowano prace badawcze poświęcone problemom mieszkalnictwa w Polsce. W ramach pracy wydano monografię naukową pod tym samym tytułem.

Monografia ma na celu opisanie i zbadanie współczesnych urbanistycznych, technologicznych i architektonicznych uwarunkowań projektowania wielorodzinnych społecznych zespołów mieszkaniowych w Polsce. Podjęcie badań w obszarze dostępnej architektury mieszkaniowej wynika zarówno ze świadomości istnienia wciąż aktualnej, niezwykle ważnej i niezaspokojonej potrzeby społecznej, wręcz „głodu mieszkaniowego”, jak i włączenia się Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do współpracy naukowej związanej z przyjętym w 2016 roku Narodowym Programem Mieszkaniowym, którego częścią jest program Mieszkanie Plus.