Konkursy, nabór wniosków

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, dyscyplina Architektura i Urbanistyka

 

Zgodnie z Uchwałą nr 234/II/2022 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW z dnia 1 marca 2022 r.

 

OGŁASZA SIĘ KONKURS NA GRANTY BADAWCZE W ROKU 2022 
DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 
WSPIERAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ.

   

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i ojcowskiego.

Zasady przyznawania i rozliczania grantów określa ww. uchwała.

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 21 marca 2022 r.

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej (katedry/zakładu), z którego wywodzi się kierownik grantu (w formie parafki na wniosku), składany jest w wersji elektronicznej w Zespole ds. Badań Naukowych WAPW, adres e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl .

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

wzór_wniosek_o_grant_badawczy_w_dyscyplinie_AiU_2022 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 35,99 kB)

Uchwała nr 234/II/2022 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW

Pobierz plik (pdf, 129,29 kB)

Konkurs na Granty Naukowe 2019

Dziekan Wydziału Architektury PW ogłasza Konkurs na Granty Naukowe. Celem Konkursu jest rozwój badań o wymiernych – nowatorskich i rozwojowych efektach w zakresie specjalności naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Tryb składania i rozpatrywania wniosków w wewnętrznym trybie konkursowym oraz zasady realizacji i rozliczenia grantów zawiera Regulamin Konkursu. 

Wnioski o finansowanie Grantu Naukowego w roku 2019 należy składać do dnia 6 maja 2019 roku, w godz. 9.00-15.00 w Dziale Badań Naukowych WA PW (pok. 104 of.) na formularzach załączonych do Regulaminu Konkursu (w formie elektronicznej na adres: dbn.arch@pw.edu.pl i jeden egzemplarz podpisanego wydruku).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po otrzymaniu przez Wydział decyzji o wysokości dotacji na rok 2019.

Konkurs na granty dziekańskie 2018

Dziekan Wydziału Architektury PW decyzją nr 21 z dnia 14 maja 2018 roku ogłasza konkurs na granty dziekańskie dla młodych pracowników naukowych i uczestników Studiów Doktoranckich WA PW.

Wnioski o granty należy składać do dnia 30 maja 2018 roku, w godz. 9.00 - 15.00, w Dziale Badań Naukowych WA PW (pok. 104 oficyna) na formularzach załączonych do Regulaminu Konkursu,  w jednym egzemplarzu i w formie elektronicznej na adres: dbn.arch@pw.edu.pl