Finasowanie projektów badawczych

Informacje dla pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej chcących ubiegać się o finasowanie planowanych badań naukowych.

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami i podejmowania prób występowania o środki na finasowanie badań. W tej części serwisu znajdziecie Państwo ogólne informacje na temat instytucji i sposobu finansowania prac badawczych, wybrane ogłoszenia o aktualnych konkursach na finansowanie badań.

Zachęcam do samodzielnego przeglądania stron związanych z finansowaniem projektów badawczych korzystając ze zgromadzonej bazy odnośników.

Finasowanie z budżetu Polski

Finasowanie badań naukowych z budżetu Polski odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe przeznaczane są między innymi na następujące działania i instytucje:

  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju finansujące programy strategiczne i prace rozwojowe
  • Narodowego Centrum Nauki finansujące badania podstawowe
  • działalność statutową jednostek naukowych, rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  • inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym
  • współpracę naukową z zagranicą
  • zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Programy UE

Finansowanie bezpośrednie z Unii Europejskiej.

Fundusze strukturalne UE

Finansowanie i wsparcie w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Materiały pomocnicze

Różne publikacje na temat możliwości finansowania prac badawczych.

Konkursy i aktualności

W tym dziale znajdziecie Państwo wybrane informacje o aktualnie trwających lub planowanych konkursach na finansowanie projektów badawczych lub pracy naukowej. Zachęcamy również do indywidualnego przeglądania stron instytucji finansujących badania naukowe.