Stypendia

STUDIA DOKTORANCKIE - STYPENDIA

Doktorant może ubiegać się o przyznanie:

1. stypendium doktoranckiego;

2. zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej;

3. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia;

4. stypendium z Funduszu Stypendialnego:

- stypendium socjalne;

- stypendium dla osób niepełnosprawnych;

- zapomoga;

- stypendium rektora dla najlepszych doktorantów;

5. stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego;

6. stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

STYPENDIUM DOKTORANCKIE ORAZ ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015

Zarządzenie_Rektora_36_2015 (pdf, 413,03 kB)

Procedura przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej z dnia 31 sierpnia 2015

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Politechniki Warszawskiej

Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022

STYPENDIUM Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 2021/2022

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13.09.2021 r.

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022

Regulamin_SdS_2021-2022 (pdf, 429,43 kB)

Kryteria opiniowania list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2020/2021.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2021/2021.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34,58 kB)