W poniedziałek odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Uwaga, zgodnie z §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020:
w poniedziałek (15.06.2020 r.) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek