"Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18" - wystawa na WAPW w dniach 18.04.-16.05.2024 r.

W ramach obchodów 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim 18 kwietnia wraz z Muzeum Getta Warszawskiego otwieramy wystawę „Rzeczy z podziemnego miasta. Architektoniczne wizje wokół upamiętnienia Miłej 18”. Potrwa ona do 16 maja i w tym czasie będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00 w sali wystawowej przy wejściu do gmachu WAPW.

Odsłonięte fragmenty piwnic kamienic przy ulicach Miłej i Muranowskiej to jedno z najbardziej unikatowych miejsc w przestrzeni współczesnej Warszawy.

W ślad za wykopaliskami prowadzonymi w 2022 r. przez Muzeum Getta Warszawskiego wokół pozostałości dawnego Bunkra dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej z czasów powstania w getcie warszawskim w 1943 roku przy ul. Miłej 18 w Warszawie rozpoczęliśmy studia i dyskusje nad możliwościami utrwalenia w przestrzeni miasta ważnego, choć nieco zapomnianego materialnego świadka tragicznych i bohaterskich wydarzeń z jego XX-wiecznej przeszłości.

Wystawa zainaugurowana 18 kwietnia będzie prezentować 10 intrygujących koncepcji architektonicznych stałej ekspozycji wykopalisk przy ul. Miłej 18 stworzonych przez grupę studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Będzie to nie tylko okazja do zaprezentowania różnorodnych pomysłów na zachowanie i eksponowanie dziedzictwa historycznego, ale również do promowania dialogu między nauką a praktyką architektoniczną. Na wystawie znajdą się także przykładowe materiały wydobyte podczas wykopalisk.

 

Wystawie będzie towarzyszyła debata Przywoływanie pamięci: Debata o różnorodnych formach upamiętnień w przestrzeni publicznej zaplanowana na 8 maja w gmachu WAPW. Zostanie ona poświęcona wyzwaniom związanym z upamiętnianiem nieodległej przeszłości.

Wezmą w niej udział:

  • dr Eleonora Bergman,
  • dr Maria Ferenc,
  • prof. Zbigniew Kobyliński,
  • dr Jolanta Miśkowiec (Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci),
  • prof. Małgorzata Rozbicka (Wydział Architektury PW),
  • Hanna Wróblewska (dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury).

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Stiasny.

Serdecznie zapraszamy!