Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Jolanta Cory

8 lipca 2020 r. godz. 15:00, posiedzenie w trybie zdalnym

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. arch. Jolanty Cory

 

na temat:

Geneza struktury przestrzennej Londyńskiej Krainy Doków

 

Promotor:   

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Politechnika Poznańska

 

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową w terminie do dnia 8 lipca 2020 r. do godziny 10.00 na adres e-mail: judyta.wesolowska@pw.edu.pl .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Architektury: www.arch.pw.edu.pl (w zakładce NAUKA).